Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-11-2010 ]

Υπ. Εργασίας Φ.80000/24506/1853/1.11.2010 Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10, παρ. 17, του ν. 3863/2010 για τις μητέρες ανηλίκων τέκνων

(Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10, παρ. 17, του ν. 3863/2010 για τις μητέρες ανηλίκων τέκνων)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 1/11/2010
Α.Π. : Φ80000/ 24506/1853

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ .ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ           
Δ/ΝΣΗ  ΚΥΡ. ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α                        

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΤΑΔΙΟΥ 29            
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚ: 10110                                       
ΠΛΗΡΟΦΟΡ: Δ. ΠΑΤΟΥΝΑ                         
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103368124 -8128 -8254                                                                      


ΘΕΜΑ : Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10, παρ. 17, του ν. 3863/2010 για τις μητέρες ανηλίκων τέκνων.
ΣΧΕΤ:  Το με αριθμ. πρωτ. Σ 40/92/23/9/2010 έγγραφο
 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, με το οποίο υποβάλλονται ερωτήματα αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10, του ν. 3863/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 115) και σε ό,τι αφορά, ειδικότερα, την υλοποίηση  των διατάξεων της παραγράφου 17, του εν λόγω άρθρου, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα :

Καταρχάς, επισημαίνουμε ότι για πρώτη φορά στις διατάξεις του άρθρου 10, του νέου νόμου, εισάγεται και για τους ασφαλισμένους/ες στο Ίδρυμα η έννοια της κατοχύρωσης- θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Η θεμελίωση/ κατοχύρωση οριοθετεί, ανάλογα με την συνταξιοδοτική διάταξη της οποίας κάνει χρήση ο ασφαλισμένος/η, τις κατά περίπτωση οριζόμενες προϋποθέσεις, βάσει των οποίων θα λάβει σύνταξη, ανεξάρτητα από το χρόνο κατά τον οποίο θα ασκήσει το δικαίωμα του αυτό.

Η ανωτέρω έννοια δεν σχετίζεται με το χρόνο έναρξης της καταβολής της σύνταξης – όπου απαιτείται κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης συνταξιοδότησης, να συντρέχουν σωρευτικά στο πρόσωπο του ασφαλισμένου όλες οι οριζόμενες προϋποθέσεις (συμπλήρωση του κατά περίπτωση απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και του αντίστοιχου προς το χρόνο αυτό ορίου ηλικίας).

Με βάση, λοιπόν, τα ανωτέρω, διευκρινίζουμε περαιτέρω τα ακόλουθα :

Με τις διατάξεις της παραγράφου 17 του άρθρου 10 τίθενται νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των μητέρων ανηλίκων τέκνων ασφαλισμένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Συγκεκριμένα με τις διατάξεις της περ. β της παραγράφου ανακαθορίζονται από 1.1.2011 τα όρια ηλικίας λήψης πλήρους και μειωμένης σύνταξης για τις ασφαλισμένες  μέχρι 31.12.1992 μητέρες ανηλίκων.

Για τις ασφαλισμένες της κατηγορίας αυτή προβλέπεται κατοχύρωση/θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος , με βάση το τρίτο πριν το τέλος εδάφιο της παραγράφου 17 στο οποίο ορίζεται ότι και στην   περίπτωση αυτή (δηλαδή την β περίπτωση της παραγράφου 17)  όπου αυξάνονται από την 1.1.2011 τα όρια ηλικίας, οι ασφαλισμένες  ακολουθούν το όριο ηλικίας – όπως αυτό διαμορφώνεται - κατά τη χρονική στιγμή κατά την οποία συμπληρώνουν σωρευτικά 5500 ημέρες ασφάλισης και το παιδί τους δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του .

Με δεδομένο ότι το ισχύον μέχρι 31.12.2010 όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των μητέρων ανηλίκων είναι το 50ο  για μειωμένη σύνταξης και το 55ο για πλήρη σύνταξη, όλες οι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ μητέρες οι οποίες σε κάποια χρονική στιγμή - που μπορεί να ανατρέξει πολύ πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου 3863/2010 δεν μπορεί όμως να υπερβεί την 31.12.2010-  συμπλήρωσαν σωρευτικά τις 5500 ημέρες ασφάλισης και είχαν ανήλικο παιδί , συνταξιοδοτούνται  οποτεδήποτε με τα ανωτέρω όρια ηλικίας και χωρίς να εξετάζεται αν κατά τη συμπλήρωση των ορίων ηλικίας συνέτρεχε ή όχι η ανηλικότητα του παιδιού .

Η μείωση της σύνταξης – σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί το 55ο έτος της ηλικίας – θα χωρεί για όσους μήνες υπολείπονται της συμπλήρωσης του ανωτέρω ορίου ηλικίας .

Όσον αφορά δε τον χρόνο έναρξης ισχύος των ανωτέρω διατάξεων, επισημαίνουμε ότι αυτές εφαρμόζονται από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 3863/2010, ( δηλαδή από 15.7.2010), καθότι όπου ο νομοθέτης ήθελε να θέσει διαφορετική ημερομηνία έναρξης ισχύος, γίνεται σαφής αναφορά στις επί μέρους διατάξεις .

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ


ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


1 Σχόλια

image description Μαρία Α. | Δεκεμβρίου 30, 2012 4:27 μ.μ. | Απάντηση
Για ασφαλισμένες του δημοσίου ισχύει ?
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο