Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-07-1996 ]

ΠΟΛ.1219/31.7.1996 Βιβλίο αυτοκινούμενων μηχανημάτων έργων

(Βιβλίο αυτοκινούμενων μηχανημάτων έργων)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα 31 Ιουλίου 1996
Αρ. Πρωτ.: 1086701/629/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ 15η Βιβλίων & Στοιχείων
ΤΜΗΜΑ Α' & Β'

ΠΟΛ.: 1219

ΘΕΜΑ: Βιβλίο αυτοκινούμενων μηχανημάτων έργων.

Με αφορμή ερωτήματα και σε συνέχεια της εγκυκλίου 1082121/591/παρέχονται οι παρακάτω πρόσθετες διευκρινίσεις, όσον αφορά την υποχρέωση τήρησης του πρόσθετου βιβλίου αυτοκινούμενων μηχανημάτων έργων.


1. Υποχρέωση τήρησης του πρόσθετου αυτού βιβλίου υφίσταται και για τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται τα μηχανήματα που αναφέρονται στην παραπάνω εγκύκλιο, ακόμη και όταν τα χρησιμοποιούν κατά την πώληση των ειδών που εμπορεύονται π.χ. χρήση αντλίας κατά την πώληση σκυροδέματος.

Στις περιπτώσεις αυτές ενημερώνεται το τηρούμενο πρόσθετο βιβλίο ανεξάρτητα εάν εισπράττεται ή όχι ιδιαίτερη αμοιβή, με σχετική παρατήρηση στη στήλη του ποσού της αμοιβής.

Με την ευκαιρία αυτή διευκρινίζεται ότι στην έννοια της "μπετονιέρας αυτοκινούμενης" (α/α 10) που αναφέρεται στον πίνακα του άρθρου 7 της εγκ. 1082121/591/δεν περιλαμβάνεται το φορτηγό αυτοκίνητο
βυτιοφόρο μεταφοράς σκυροδέματος.

Ενόψει των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 19 του ΚΒΣ και προς διευκόλυνση των συναλλαγών αυτών παρέχεται η δυνατότητα μη τήρησης, ιδιαίτερου βιβλίου αυτοκινούμενων μηχανημάτων έργων και να τηρείται συνενωμένο με το στοιχείο διακίνησης (Δ.Α. ή Τ-ΔΑ) και να παρέχονται όλα τα δεδομένα τόσο του βιβλίου έργων όσο και του στοιχείου διακίνησης. Το συνενωμένο αυτό έντυπο πρέπει να είναι τουλάχιστον τριπλότυπο δεδομένου ότι το πρωτότυπο παραδίδεται στον παραλήπτη - πελάτη, για να υπάρχει έτσι η δυνατότητα στο δεύτερο αντίγραφο το
οποίο θα προορίζεται για το μηχάνημα (π.χ. αντλία) να αναγράφονται τα συμπληρωματικά στοιχεία που απαιτούνται. Το αντίγραφο αυτό θα ευρίσκεται για όσο χρόνο διαρκεί η λειτουργία του μηχανήματος στο χώρο λειτουργίας. Κατά τη θεώρηση του συνενωμένου Δελτίου Αποστολής με το βιβλίο αυτοκινούμενων μηχανημάτων έργων θα γνωστοποιούνται οι αριθμοί των μηχανημάτων που χρησιμοποιεί η επιχείρηση. Είναι δυνατή η θεώρηση περισσοτέρων σειρών όσων και των μηχανημάτων ή η εκ των υστέρων γνωστοποίηση του αριθμού νέου μηχανήματος για το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ήδη θεωρημένο στέλεχος.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο