Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-10-2010 ]

ΙΚΑ Αρ. Πρωτ.: Γ99/1/232/25.10.2010 Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) Β΄ και Γ΄ τριμήνου 2010, εργοδοτών που έχουν ενταχθεί στα προγράμματα με επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών, του ΟΑΕΔ

(Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) Β΄ και Γ΄ τριμήνου 2010, εργοδοτών που έχουν ενταχθεί στα προγράμματα με επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών, του ΟΑΕΔ)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 25/10/2010
Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/232

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -ΕΣΟΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ι. Βλατάκης
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 245
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ : «Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) Β΄ και Γ΄τριμήνου 2010, εργοδοτών που έχουν ενταχθεί στα προγράμματα με επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών, του ΟΑΕΔ».
ΣΧΕΤ. : εγκύκλιο 50/10, εγκύκλιο 70/10.
Γεν. Έγγρ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ε40/530/10-09-2010.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων μας και λαμβάνοντας υπόψη αιτήματα εργοδοτών οι οποίοι έχουν υπαχθεί σε προγράμματα με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών, περί παράτασης προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ), σας γνωρίζουμε τα εξής:

Προκειμένου να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινήσεις από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ιδρύματος και του ΟΑΕΔ που αφορούν στα Προγράμματα Απασχόλησης με επιχορηγήσεις ασφαλιστικών εισφορών για την αντιμετώπιση των θεμάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή τους – αναγκαίες αλλαγές στα μηχανογραφικά συστήματα των επιχειρήσεων, αλλαγή του τρόπου καταχώρησης ασφαλιστικών στοιχείων των επιχορηγουμένων εργαζομένων στις ΑΠΔ κ.λ.π. - κρίνεται απαραίτητο να δοθεί παράταση προθεσμίας υποβολής ΑΠΔ Β΄ και Γ΄ τριμήνων 2010 έως 31-12-2010 χωρίς την επιβολή κυρώσεων, με κατάθεση μαγνητικών μέσων (για Κανονικές 01 ΑΠΔ και Συμπληρωματικές 04 ΑΠΔ) στο αρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της έδρας του εργοδότη.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω παράταση αφορά μόνον τις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα με επιδοτήσεις ασφαλιστικών εισφορών.

Η καταβολή των εισφορών θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός των κατά νόμο προβλεπομένων προθεσμιών.


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡ. ΑΞΙΩΤΑΚΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο