Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-07-1996 ]

ΠΟΛ.1218/31.7.1996 Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων χρεών στη ΔΟΥ Κόνιτσας η περιοχή της οποίας επλήγη από το σεισμό της 26ης Ιουλίου 1996

(Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων χρεών στη ΔΟΥ Κόνιτσας η περιοχή της οποίας επλήγη από το σεισμό της 26ης Ιουλίου 1996 )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΠαράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων χρεών στη ΔΟΥ Κόνιτσας η περιοχή της οποίας επλήγη από το σεισμό της 26ης Ιουλίου 1996
1087098/1739/Α0012/ΠΟΛ. 1218/31.7.1996

Εχοντας υπόψη:


1. Τη διάταξη του άρθρου 8 του Ν.1284/82 (ΦΕΚ 114Α) με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο, σε εξαιρετικές
περιπτώσεις.

2. Τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του Ν.2020/92 (ΦΕΚ 34Α) με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

3. Τη διάταξη της παραγράφου 5 του πέμπτου άρθρου του Ν.2275/94 (ΦΕΚ 238 Α) όπου με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σεισμών, πλημμυρών ή άλλων θεομηνιών από τις οποίες προκαλούνται σημαντικές ζημίες σε μεγάλο αριθμό
φορολογουμένων να αναστέλλεται στις πληγείσες περιοχές η είσπραξη των ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών και να ρυθμίζεται η καταβολή των χρεών αυτών μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις με μερική ή ολική απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

4. Την αριθμ. 1026431/268/0006Α'/2.3.94 (ΦΕΚ 154Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

5. Το γεγονός ότι ο καταστρεπτικός σεισμός της 26ης Ιουλίου 1996 είχε σαν αποτέλεσμα ν' απορρυθμιστεί η οικονομική και κοινωνική ζωή της επαρχίας Κόνιτσας.

6. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

1. Παρατείνουμε μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1996 τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων συμπεριλαμβανομένων και των δηλώσεων ΦΠΑ και Φ.Μ.Υ. οι οποίες έληξαν ή θα λήξουν από 26 Ιουλίου 1996 έως 31 Δεκεμβρίου 1996, φορολογουμένων της ΔΟΥ Κόνιτσας η περιοχή της οποίας επλήγη από το σεισμό της 26ης Ιουλίου 1996. Επίσης παρατείνουμε μέχρι την ίδια ημερομηνία την προθεσμία πληρωμής των βεβαιωμένων στην εν λόγω ΔΟΥ χρεών που έληξε ή θα λήξει από 26 Ιουλίου 1996 έως 31 Δεκεμβρίου 1996.

2. Αναστέλλουμε μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1996 την πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1996 χρεών προς το Δημόσιο των οφειλετών κατοίκων της ανωτέρω περιοχής που επλήγη από τον σεισμό. Τυχόν ρυθμίσεις που θα γίνουν για τα χρέη που παρατείνονται ή αναστέλλονται θα αφορούν μόνο την περιοχή που θα χαρακτηριστεί με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου ως σεισμόπληκτη.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο