Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-10-2010 ]

ΙΚΑ Αριθ. Πρωτ.: E41/281/11.10.2010 Αναστολή δυνατότητας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων ( Α.Π.Δ.) μέσω διαδικτύου για οικοδομοτεχνικά έργα που βρίσκονται στο Μητρώο Εργοδοτών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. σε κατάσταση « Υπό Εκκαθάριση» ή «Εκκαθαρισμένα»

(Αναστολή δυνατότητας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων ( Α.Π.Δ.) μέσω διαδικτύου για οικοδομοτεχνικά έργα που βρίσκονται στο Μητρώο Εργοδοτών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. σε κατάσταση « Υπό Εκκαθάριση» ή «Εκκαθαρισμένα»)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 11/10/2010
Αριθμ. Πρωτ. E41/281

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 256-258-259
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: Αναστολή δυνατότητας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων ( Α.Π.Δ.) μέσω διαδικτύου για οικοδομοτεχνικά έργα που βρίσκονται στο Μητρώο Εργοδοτών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. σε κατάσταση « Υπό Εκκαθάριση» ή «Εκκαθαρισμένα».
Σχετ: H με αριθ. εγκύκλιο 19/09 και το με αριθ. Ε40/196/27-04-2010 Γεν. Έγγραφο.

Με την με αριθ. Φ11321/12352/1071/19-06-2009 Απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ( ΦΕΚ 1277/τ.Β΄/29-06-2009), πού έχει κοινοποιηθεί με την Εγκύκλιο 19/2009, τροποποιήθηκαν οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 15α και 16 του « Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή την Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης» και ορίζεται ο τρόπος υποβολής των Α.Π.Δ., τόσο από εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων όσο και από εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων.

Όσον αφορά τα οικοδομικά και τεχνικά έργα , με κριτήριο το είδος του έργου και των αριθμό των απασχολουμένων , ορίζονται, οι εργοδότες που πρέπει να υποβάλουν Α.Π.Δ. υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου και οι εργοδότες που μπορούν να υποβάλλουν Α.Π.Δ. με όλα τα μέσα ( διαδίκτυο, ψηφιακά –μαγνητικά μέσα , χειρόγραφα ).

Ακολούθως, με το Γενικό Έγγραφο Ε40/196/27-04-2010 δίδονται οδηγίες σχετικά με την διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για συγκεκριμένες περιπτώσεις , ( συγκεκριμένα Α.Μ.Ο.Ε. ή Α.Μ.Ε. ), ώστε να αναστέλλεται η δυνατότητα υποβολής Α.Π.Δ μέσω διαδικτύου.

Δια του παρόντος γίνεται γνωστό ότι , όσον αφορά τα οικοδομικά και τεχνικά έργα, προβλέπεται πλέον από το λογισμικό του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) η αναστολή δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ, μέσω διαδικτύου χωρίς καμία ενέργεια των Υποκαταστημάτων ή Παρατημάτων του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. στις περιπτώσεις :

- Όταν το οικοδομικό ή τεχνικό έργο βρίσκεται στο Μητρώο Εργοδοτών του Ο.Π.Σ. σε κατάσταση « Υπό Εκκαθάριση» την πρώτη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τον μήνα εντός του οποίου επήλθε η σχετική μεταβολή.

- Όταν το οικοδομικό ή τεχνικό έργο τίθεται σε κατάσταση «Εκκαθαρισμένο» η εν λόγω αναστολή δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, είναι άμεση.

Στις περιπτώσεις αυτές, όταν επιχειρηθεί από τους πιστοποιημένους χρήστες υποβολή Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, παράγεται το μήνυμα «

Σας ενημερώνουμε ότι δεν μπορεί να υποβληθεί Α.Π.Δ γιατί το έργο δεν είναι ενεργό στο Μητρώο Εργοδοτών Οικοδομοτεχνικών Έργων. Παρακαλούμε απευθυνθείτε στο αρμόδιο Υποκατάστημα » .

Ανάλογη πληροφορία με απαντητικά mails δίδεται σε όσους προσπαθήσουν να πιστοποιηθούν για υποβολή Α.Π.Δ μέσω διαδικτύου στα έργα αυτά.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο