Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-10-2010 ]

ΙΚΑ Εγκύκλιος Αρ. 69/6.9.2010 Χορήγηση εφάπαξ επιδόματος αεροθεραπείας, για το έτος 2010, στους επιδοτούμενους και συνταξιούχους που πάσχουν από φυματίωση, καρκίνο των πνευμόνων, πνευμονοκονίαση, στους νεφροπαθείς, στους πάσχοντες από πνευμονοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 80% στην πνευμονική νόσο καθώς και στους μεταμοσχευθέντες πνευμόνων, καρδιάς και ήπατος

(Χορήγηση εφάπαξ επιδόματος αεροθεραπείας, για το έτος 2010, στους επιδοτούμενους και συνταξιούχους που πάσχουν από φυματίωση, καρκίνο των πνευμόνων, πνευμονοκονίαση, στους νεφροπαθείς, στους πάσχοντες από πνευμονοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 80% στην πνευμονική νόσο καθώς και στους μεταμοσχευθέντες πνευμόνων, καρδιάς και ήπατος)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 6 / 10 / 2010
Αριθ. Πρωτ. Π13/49

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: Γ. Τσακαλάκη
Τηλέφωνο :210 – 5215272
FAX : 210 – 5215274


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 69

ΘΕΜΑ : « Χορήγηση εφάπαξ επιδόματος αεροθεραπείας, για το έτος 2010, στους επιδοτούμενους και συνταξιούχους που πάσχουν από φυματίωση, καρκίνο των πνευμόνων, πνευμονοκονίαση, στους νεφροπαθείς, στους πάσχοντες από πνευμονοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 80% στην πνευμονική νόσο καθώς και στους μεταμοσχευθέντες πνευμόνων, καρδιάς και ήπατος »
Σχετ.: α. Η αρ.Φ40021/12790/1541/24-9-10 κοινή Απόφαση Υπουργού Εργασίας κ΄Κοινωνικής Ασφ/σης κ΄Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1571/τ.Β΄27-9-2010)
β. εγκύκλιο 49/97, εγκύκλιο 98/07 και εγκύκλιο 105/07, εγκύκλιο 73/08 και εγκύκλιο 56/09

Σας κοινοποιούμε για γνώση και εφαρμογή την αρ.Φ40021/12790/1541/24-9-10 κοινή απόφαση Υπουργού Εργασίας κ΄ Κοινωνικής Ασφάλισης και Υφυπουργού Οικονομικών που αναφέρεται στη χορήγηση επιδόματος αεροθεραπείας ποσού 250.00 € για τη θερινή περίοδο 2010 στους ασφ/νους και συντ/χους λόγω γήρατος και αναπηρίας που πάσχουν:

α. από φυματίωση

β. από καρκίνο των πνευμόνων ή πνευμονοκονίαση

γ. από νεφρική ανεπάρκεια ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού

δ. από πνευμονοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 80% στην πνευμονική νόσο και

ε. όσοι έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνευμόνων, καρδιάς και ήπατος.

Οι δικαιούχοι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού, πνευμόνων, καρδιάς και ήπατος δικαιούνται του επιδόματος αεροθεραπείας εφ’ όρου ζωής.

Το ΚΗΥΚΥ στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται να εκδώσει για τους νέους δικαιούχους συντ/χους τις αποδείξεις πληρωμής και σχετική κατάσταση για την πληρωμή της κατηγορίας αυτής μέσω των Υποκ/των.

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την ανακεφαλαιωτική εγκύκλιο 49/97.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο