Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-10-2010 ]

ΙΚΑ Αρ. Πρωτ.: Σ56/31/5.10.2010 Χορήγηση βεβαίωσης σχετικά με το ποσό της μηνιαίας σύνταξης των ιπταμένων χειριστών

(Χορήγηση βεβαίωσης σχετικά με το ποσό της μηνιαίας σύνταξης των ιπταμένων χειριστών)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 5 / 10 /10
Αριθ. Πρωτ. Σ56/31

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ  ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: M.Παναγοπούλου, Κ. Παπαστεφανάκη
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215191, 2105215196
FAX: 2105230046-2105215195
e-mail : [email protected]

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: « Χορήγηση βεβαίωσης σχετικά με το ποσό της μηνιαίας σύνταξης των ιπταμένων χειριστών.

Κοινοποίηση του άρθρου 6 του Ν. 3717/2008 Φ.Ε.Κ. 239/τ. Α΄/26.11.08 & της αρ. Φ10621/οικ.23964/1972/2.10.09 Φ.Ε.Κ. 2158/ τ. Β΄/2.10.2009 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών τ. Οικονομίας και Οικονομικών- Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.»

Σας κοινοποιούμε το άρθρο 6 του Ν. 3717/2008 Φ.Ε.Κ. 239/τ. Α΄/26.11.08 & την αρ. Φ10621/οικ.23964/1972/2.10.09 Φ.Ε.Κ. 2158/ τ. Β΄/2.10.2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών τ. Οικονομίας και Οικονομικών- Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Στο άρθρο 6 του Ν. 3717/2008 ορίζεται ότι οι ανήκοντες στο Τακτικό Προσωπικό κατά την κρίσιμη ημερομηνία (2.10.2009) και κατέχοντες την ειδικότητα του ιπτάμενου χειριστή την 1.10.2008 έχουν δικαίωμα σε ειδικό ποσό κοινωνικής ενίσχυσης.
Στη συνέχεια με την αρ. Φ10621/οικ.23964/1972/2.10.09 Υπουργική Απόφαση ρυθμίζονται η διαδικασία και οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της ως άνω διάταξης.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 1 Α της ως άνω Υπουργικής Απόφασης, εφόσον ο ενδιαφερόμενος θεμελιώνει δικαίωμα προς λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος και υποβάλλει αίτηση για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος εντός δωδεκαμήνου από την κρίσιμη ημερομηνία, για τον υπολογισμό του ποσού της ειδικής κοινωνικής ενίσχυσης – το οποίο θα καταβάλλεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους- θα λαμβάνεται υπόψη το ποσό της μηνιαίας σύνταξης, για τον υπολογισμό του οποίου ορίζεται, ότι ο δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης στην Κεντρική Υπηρεσία Συντάξεων του ΙΚΑ, η οποία υποχρεούται να εκδίδει εντός προθεσμίας εξήντα ημερών σχετική βεβαίωση, η οποία κοινοποιείται από το ΙΚΑ στον Ο.Α.Ε.Δ.

3. Δεδομένου ότι η έκδοση της ως άνω βεβαίωσης προϋποθέτει να έχουν γίνει όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης, θεωρούμε ότι δεν έχει νόημα η χορήγηση της ως άνω βεβαίωσης, αλλά αντί αυτής η χορήγηση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής σύνταξης.
Συνεπώς οι σχετικές αιτήσεις δεν θα κατατίθενται μόνο στο Περ/κό Υποκ/μα Συντάξεων, αλλά κατά παρέκκλιση της ως άνω Υπουργικής Απόφασης σε όλα τα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τον τόπο κατοικίας του ασφαλισμένου, οι Διευθυντές των οποίων θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στις ως άνω περιπτώσεις, λόγω της προθεσμίας των 60 ημερών που έχει τεθεί στην Υπουργική Απόφαση.
Ειδικά, σε ότι αφορά στις υποβληθείσες αιτήσεις για συνταξιοδότηση από το ΕΤΕΑΜ των ιπτάμενων χειριστών, των εταιρειών "Ολυμπιακές Αερογραμμές" κ.λπ., με τις διατάξεις του Ν. 3717/2008, οι οποίες εκκρεμούν λόγω προσδιορισμού διανυθέντος χρόνου στην ασφάλιση συγχωνευθέντος Ταμείου (ΤΕΑΠΑΕ, ΕΤΕΜ κ.λπ.), οι συναρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος και του ΕΤΕΑΜ θα πρέπει να διευθετούν τις εκκρεμότητες, κατά προτεραιότητα, προκειμένου να εκδοθούν οι αποφάσεις συνταξιοδότησης εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο