Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-10-2010 ]

ΙΚΑ Αρ. Πρωτ.: Σ65/9/5.10.2010 Καταβολή του επιδόματος αδείας και των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα σε κληρονόμους

(Καταβολή του επιδόματος αδείας και των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα σε κληρονόμους)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 5/10/2010
Αριθ. Πρωτ.Σ65/9

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) 
Πληροφορίες: Κ. Νικολοπούλου Σ66/11
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215192
e-mail : [email protected]

ΓΕΝ. ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Καταβολή του επιδόματος αδείας και των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα σε κληρονόμους.»
Σχετ: εγκύκλιο 53/10

Με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο σας κοινοποιήσαμε τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α) και ειδικότερα τις παρ. 9-15, οι οποίες ρυθμίζουν την καταβολή του επιδόματος αδείας και των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα στους συνταξιούχους, καθώς και τη με αρ. Φ80000/14254/1097/06-07-2010 κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία ρυθμίστηκαν τα αναγκαία ζητήματα για την εφαρμογή των παρ. 10 έως 14 του άρθρου αυτού και σας δώσαμε οδηγίες για την εφαρμογή τους .

Σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 8 ΑΝ 1846/1951, καθυστερούμενες συντάξεις ή διαφορές συντάξεων – στην έννοια των οποίων εμπίπτουν και τα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας που καταβάλλονται ως οικονομική ενίσχυση στους συνταξιούχους – και οφείλονται σε θανόντα συνταξιούχο του Ιδρύματος δύνανται να καταβληθούν κατά σειρά από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην ή στο σύζυγο, στα τέκνα ή στους γονείς του θανόντος και μη υπαρχόντων των ανωτέρω προσώπων, στους νόμιμους κληρονόμους (από διαθήκη ή όχι) ανάλογα με το ποσοστό που μετέχει καθένας στην κληρονομία.

Με το παρόν έγγραφο σας ενημερώνουμε, ότι στις περιπτώσεις καταβολής των εν λόγω επιδομάτων στα προαναφερόμενα πρόσωπα, κρίσιμη ημερομηνία η οποία σε κάθε περίπτωση θα λαμβάνεται υπόψη για τον τρόπο υπολογισμού των οφειλομένων ποσών θα είναι η επίσημη ημερομηνία καταβολής τους (προκειμένου δηλαδή για το επίδομα αδείας του έτους 2010, η 22α Ιουλίου 2010) ανεξαρτήτως του χρόνου που επήλθε ο θάνατος του συνταξιούχου ή της ημερομηνίας που έγινε η αίτηση από τους δικαιούχους.

Εξυπακούεται, ότι στις περιπτώσεις που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά μεγαλύτερα από τα οφειλόμενα δηλ. έχουν υπολογιστεί με τις προϊσχύουσες διατάξεις αν και θα έπρεπε να υπολογιστούν με τις ισχύουσες, δε θα αναζητηθούν, ως καλοπίστως εισπραχθέντα.

Το παρόν αποτελεί απάντηση στο με αρ. πρωτ. Ι/37/2-8-2010 έγγραφο του Τοπικού Υποκ/ματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Περιστερίου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο