Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-10-2010 ]

Υπ. Εργασίας Φ.80000/20348/1521/30.7.2010 Προθεσμία υποβολής της προβλεπόμενης από το άρθρο 57, παρ. 8, του ν. 3863/2010, αίτησης κατ΄ εξαίρεση εξόφλησης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών

(Προθεσμία υποβολής της προβλεπόμενης από το άρθρο 57, παρ. 8, του ν. 3863/2010, αίτησης κατ΄ εξαίρεση εξόφλησης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αθήνα, 30/07/2010
Αριθμ. πρωτ.: Φ.80000/οικ.20348/1521

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών
Τμήμα A΄

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Τ.Κ. : 101 10
Πληροφ. : Μαρίνα Οικονομοπούλου
Τηλ./FAX : 210 – 3368124
   

ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ : Προθεσμία υποβολής της προβλεπόμενης από το άρθρο 57, παρ. 8, του ν. 3863/2010, αίτησης κατ΄εξαίρεση εξόφλησης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών.

Με αφορμή τη θέση σε ισχύ του ν. 3863/2010 ( Φ.Ε.Κ. Α΄ 115) και, ειδικότερα, των διατάξεων των άρθρων 53 έως και 62, του εν λόγω νόμου, με τις οποίες καθιερώνονται, εφεξής, ενιαίοι κανόνες και προϋποθέσεις αποπληρωμής οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών προς όλους τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ( για την εφαρμογή των οποίων θα παρασχεθούν αναλυτικές οδηγίες με σχετική Εγκύκλιο), εφιστούμε την προσοχή σας στην τιθέμενη από την παράγραφο 8 του άρθρου 57, του εν λόγω νόμου, προθεσμία, εντός της οποίας, οι ενδιαφερόμενοι οφειλέτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ρύθμιση των οφειλόμενων εισφορών τους, προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμα των κατ΄εξαίρεση αυξημένων ποσοστών έκπτωσης επί των προσθέτων τελών που αναλογούν στις οφειλόμενες ασφαλιστικές τους εισφορές.

Η προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων είναι μέχρι και την 15η Οκτωβρίου 2010 και οι οφειλέτες που μπορούν να την υποβάλουν είναι α) εκείνοι που το πρώτον υποβάλλουν αίτηση για ρύθμιση των οφειλόμενων εισφορών τους, εντός της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας β) εκείνοι που έχουν υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 3833/2010 ( Φ.Ε.Κ. Α΄ 40) και εκκρεμεί η έκδοση της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο και γ) εκείνοι που έχουν ήδη υπαχθεί στη ρύθμιση του άρθρου 19 του ν. 3833/2010 για τμηματική εξόφληση της οφειλής τους και τηρούν τους όρους αυτής. Για τις κατηγορίες οφειλετών υπό στοιχεία α) και β ), που υποβάλουν τη σχετική αίτηση μέχρι και την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία, προβλέπεται ποσοστό έκπτωσης επί των προσθέτων τελών, ύψους 80% στην περίπτωση της εφάπαξ εξόφλησης της οφειλής και ύψους 60% στην περίπτωση της τμηματικής εξόφλησης. Ειδικότερα για την κατηγορία οφειλετών υπό στοιχείο γ), προβλέπεται δυνατότητα για ποσοστό έκπτωσης ύψους 60% επί των προσθέτων τελών, στην περίπτωση της συνέχισης της τμηματικής εξόφλησης της οφειλής τους και ύψους 80% επί των προσθέτων τελών που αναλογούν στις υπολειπόμενες δόσεις, στην περίπτωση της εξόφλησης της υπολειπόμενης οφειλής τους εφάπαξ.

Κατόπιν, λοιπόν, των ανωτέρω, παρακαλούμε οι Υπηρεσίες σας να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου για την άμεση γνωστοποίηση της εν λόγω τιθέμενης προθεσμίας στους ενδιαφερόμενους οφειλέτες.

 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
   
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο