Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-09-2010 ]

ΟΑΕΕ Εγκύκλιος Αρ.79/17.9.2010 Περί υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ των ¨παλαιών¨ ασφαλισμένων που ασφαλίζονται στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) και παράλληλα ασκούν ασφαλιστέα στον ΟΑΕΕ δραστηριότητα

(Περί υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ των ¨παλαιών¨ ασφαλισμένων που ασφαλίζονται στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) και παράλληλα ασκούν ασφαλιστέα στον ΟΑΕΕ δραστηριότητα)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

ΑΘΗΝΑ, 17/9/2010                    
ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/112/89532             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
Ο.Α.Ε.Ε.                                                                

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                                         
ΤΜΗΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                    
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ  
ΠΛΗΡΟΦ.: Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ                                          
ΤΗΛ.: 210 - 5285569                                                        
FAX: 210 - 5229840


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 79

ΘΕΜΑ: «Περί υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ των ¨παλαιών¨ ασφαλισμένων που ασφαλίζονται στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) και παράλληλα ασκούν ασφαλιστέα στον ΟΑΕΕ δραστηριότητα» 


Σας γνωρίζουμε ότι με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ115 Α’/15-7-10) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» ρυθμίζεται για όλη την επικράτεια το θέμα των ¨παλαιών¨ ασφαλισμένων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) (το οποίο αποτελείται από τα καταργηθέντα ταμεία ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ και Ταμείο Νομικών) οι οποίοι παράλληλα ασκούν και δραστηριότητα υπαγόμενη στον ΟΑΕΕ.

Συγκεκριμένα, στην παραπάνω διάταξη αναφέρεται ότι όσοι ασφαλίστηκαν από οποιονδήποτε φορέα Κύριας Ασφάλισης πριν την 1/1/93 (¨παλαιοί¨ ασφαλισμένοι) και είναι σήμερα ασφαλισμένοι στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΑ, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ εφόσον ασκούν δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του Οργανισμού και δεν είναι συναφής με την επαγγελματική ιδιότητα του μηχανικού.

Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από τον επόμενο μήνα της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (δηλ. από 15/8/10) και κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.

Συνεπώς, δεν θα χορηγείται πλέον για τη συγκεκριμένη κατηγορία ¨παλαιών¨ ασφαλισμένων (πρώην ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, και Ταμείο Νομικών) απαλλακτική βεβαίωση του Ν. 2335/1995, όπως ισχύει, αλλά θα υπάγονται από 1/8/10 στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ με δυνατότητα επιλογής μόνο του φορέα παροχών Κλάδου Υγείας. Κατ’ εξαίρεση εξακολουθούν να απαλλάσσονται από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ, βάσει του νέου νόμου (Ν. 3863/2010), οι ¨παλαιοί¨ ασφαλισμένοι του πρώην ΤΣΜΕΔΕ των οποίων η υπακτέα στον ΟΑΕΕ δραστηριότητα είναι συναφής με την ιδιότητα του μηχανικού (π.χ. μέλος κατασκευαστικής εταιρείας). Εάν δεν υπάρχει συνάφεια, η ασφάλιση στον ΟΑΕΕ καθίσταται υποχρεωτική.

Για όσους πρωτοασφαλίστηκαν σε οποιονδήποτε φορέα Κύριας Ασφάλισης μετά την 1/1/93 (¨νέοι¨ ασφαλισμένοι) και είναι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Ν.2084/92 περί δυνατότητας απαλλαγής τους από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ. Για τους εν λόγω ασφαλισμένους θα ακολουθείται η διαδικασία εξαίρεσης των νέων ασφαλισμένων, έως ότου το θέμα διευθετηθεί οριστικά, οπότε θα σας ενημερώσουμε με νεότερο έγγραφό μας.

Σας εφιστούμε την προσοχή στις περιπτώσεις των ¨παλαιών¨ ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ που έχουν ήδη λάβει απαλλακτικές βεβαιώσεις του Ν. 2335/1995 κατά το παρελθόν, άμεσα να ειδοποιηθούν και να ασφαλιστούν από 1/8/2010.

Σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας στα πλαίσια της άμεσης ενημέρωσης των παλαιών ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ θα αποστείλει σχετικό δελτίο τύπου.

Σας επισημαίνουμε ότι σε κάθε περίπτωση πριν την υπαγωγή στην υποχρεωτική ασφάλιση του Οργανισμού από 1/8/10 των παλαιών ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ που είχαν λάβει απαλλακτική βεβαίωση, θα πρέπει να προηγείται έλεγχος περί της συνέχισης ή μη της ασφαλιστέας στον ΟΑΕΕ δραστηριότητας, καθώς και της ύπαρξης τυχόν νέων δραστηριοτήτων.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ
Γ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

                                                   
Ακριβές Αντίγραφο
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο