Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-09-2010 ]

ΟΑΕΕ Εγκύκλιος Αρ. 75/11.8.2010 Σχετικά με την απαλλαγή Φ.Π.Α. σε παροχή υπηρεσιών ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης

(Σχετικά με την απαλλαγή Φ.Π.Α. σε παροχή υπηρεσιών ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΑΘΗΝΑ 11/08/2010     
ΑΡΙΘ.  ΠΡΩΤ.  ΔΙΠΑΣΘ  /Φ 60 /69/82375 
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                    
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών      
Ο.Α.Ε.Ε                                                  
ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΑΡΟΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΡΟΧΩΝ  ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ                                  
ΤΜΗΜΑ : ΝΟΣ.  &  ΕΞΩΝ.  ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ                                 

ΤΑΧ  Δ/ΝΣΗ: ΑΓ.  ΚΩΝ/ΝΟΥ   05                                                   
ΤΑΧ. ΚΩΔ:     104 31   ΑΘΗΝΑ
ΠΛΗΡ.:  ΑΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΗΛ:  210- 5274419                                                                       
FAX:  210-5234435                                                                               
                                                                                                             

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 75

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την απαλλαγή Φ.Π.Α. σε παροχή υπηρεσιών ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης»

ΣΧΕΤ.: α) ΄Αρθρο 62 παρ. 2&3 του Ν. 3842/2010 (Α,58)
β)   Ν. 3846/2010 (Α,65)

      
Σας γνωρίζουμε ότι με το αριθμ. πρωτ. Φ. 80000/15978/1896/21.7.2010 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας & Κοιν. Ασφάλισης γνωστοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3842/2010, με τις οποίες τροποποιήθηκαν ορισμένες διατάξεις του κώδικα Φ.Π.Α.

Ειδικότερα στις διατάξεις των παρ. 2 & 3 του ανωτέρω άρθρου ,οι οποίες ισχύουν  από 1-7-2010, ορίζεται ότι :

α) η απαλλαγή της νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης και διάγνωσης καθώς και των στενά συνδεομένων με αυτές παραδόσεων αγαθών και υπηρεσιών περιορίζεται μόνο στην περίπτωση που οι εν λόγω πράξεις πραγματοποιούνται από Οργανισμούς  Δημοσίου Δικαίου και λοιπούς Οργανισμούς Ιδιωτικού  Δικαίου  με την προϋπόθεση , ότι πληρούνται οι επιμέρους οριζόμενες προϋποθέσεις (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) και

β)συνεχίζουν να απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. οι παροχές ιατρικής περίθαλψης , οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης των ιατρικών επαγγελμάτων .

Για πληρέστερη ενημέρωσή σας ,σας επισυνάπτουμε την αριθμ. ΠΟΛ.1100/24.6.2010 σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών , Γεν.Δ/νση Φορολογίας.

Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι δεν επιβάλλεται Φ.Π.Α από τα Νοσοκομεία και Ιδρύματα  μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ,ούτε και κατά τη χρέωση φαρμάκων , που χορηγούν στους νοσηλευόμενους και στους εξωτερικούς ασθενείς – ασφαλισμένους των ασφαλιστικών οργανισμών  κατά συνέπεια και του Οργανισμού μας .

Η χρέωση των φαρμάκων θα γίνεται στην επίσημη χονδρική τιμή προσαυξημένη  κατά 3%  ( ΚΥΑ Φ80000/ οικ.11385/1394 /10( ΤΒ,569) και άρθρο 27 παρ. 2 του Ν. 3846/2010)
                                                                

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                            
Γ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ                    
                                                                                                            
                                                                                                             
Ακριβές Αντίγραφο                                                                                        
Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
α/α
Φ.ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο