Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-09-2010 ]

Αρ. Πρωτ. : Α3-2503/13.9.2010 Επιβολή Ανώτατης Τιμής Καταναλωτή (Α.Τ.Κ.) σε ορισμένα πετρελαιοειδή προϊόντα

(Επιβολή Ανώτατης Τιμής Καταναλωτή (Α.Τ.Κ.) σε ορισμένα πετρελαιοειδή προϊόντα)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 13-09 -2010
Αρ. Πρωτ. : Α3-2503

Ελληνική Δημοκρατία
Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Τμήμα Αγορανομικής Πολιτικής

Tαχ. Δ/νση: Κάνιγγος 20
Τ.Κ.: 101 81
Πληροφορίες: Α. Λαμπροπούλου
Τηλ: 210-3843343
Fax: 2103830779


Θέμα: "Επιβολή Ανώτατης Τιμής Καταναλωτή (Α.Τ.Κ.) σε ορισμένα πετρελαιοειδή προϊόντα".


ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣΈχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.( ΦEK 137/A/1985 )

2. Το Π.Δ 63/05 "Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" ( ΦEK 98/Α/2005 )

3. Το Π.Δ 397/88 "Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ( ΦΕΚ 185/Α/1988 )

4. Tο Π.Δ 89/10 "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών" ( ΦΕΚ 154/Α/7-9-2010).

5. Τις διατάξεις του ν. 3054/2002 "Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 230), όπως ισχύει και ιδίως τις διατάξεις των παραγράφων 2 έως 4 του άρθρου 20 του νόμου αυτού.

6. Το σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Πετρελαϊκής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

7. Την σχετική Γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, για την επιβολή ανώτατων τιμών πώλησης στους καταναλωτές (Α.Τ.Κ), για ορισμένα πετρελαιοειδή προϊόντα.

8. Τα στατιστικά στοιχεία λιανικών τιμών πετρελαιοειδών σε όλους τους νομούς της χώρας για το χρονικό διάστημα από 1ης-09-2010 έως σήμερα, τα οποία συλλέχθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α, το Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων καθώς και κάθε άλλη πρόσφορη πηγή για τη χορήγηση σχετικών στατιστικών στοιχείων.

9. Το γεγονός ότι, στο σύνολο των στατιστικών στοιχείων των τελικών τιμών καταναλωτή συγκεκριμένων πετρελαιοειδών προϊόντων σε όλους τους νομούς της χώρας παρουσιάστηκε αύξηση των τιμών λιανικής που δεν δικαιολογείται από τις τιμές διυλιστηρίου.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Η ανώτατη τιμή πώλησης στους καταναλωτές (Α.Τ.Κ.) ορίζεται για τα πετρελαιοειδή προϊόντα Αμόλυβδη, Super Αμόλυβδη, Super και Πετρέλαιο Κίνησης ως εξής:
 

ΖΩΝΗ 95 100 LRP diesel
ΑΤΤΙΚΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1,473  1,701 1,561 1,282
Α' 1,496 1,706 1,566 1,290
Β' 1,545 1,745 1,605 1,326
Γ' 1,561 1,764  1,624 1,322
         


1) ΖΩΝΗ Αττικής (πλην Αργοσαρωνικού) και Θεσσαλονίκης

2) Α΄ ΖΩΝΗ που περιλαμβάνει τους Νομούς και περιοχές


Ν. Βοιωτίας Ν. Αρκαδίας Ν. Λάρισας Ν. Πέλλας
Ν. Φθιώτιδας Ν. Λακωνίας Ν. Καρδίτσας Ν. Ημαθίας
Ν. Φωκίδας Ν. Μεσσηνίας Ν. Τρικάλων Ν. Χαλκιδικής
Ν. Αιτ/νίας Ν. Ηλείας Ν. Πιερίας Ν. Κιλκίς
Ν. Ευρυτανίας Ν. Αχαΐας Ν. Γρεβενών Ν. Σερρών
Ν. Ευβοίας Ν. Άρτας Ν. Κοζάνης Ν. Καβάλας
Ν. Κορίνθου Ν. Πρεβέζης Ν. Καστοριάς Ν. Δράμας
Ν. Αργολίδος Ν. Μαγνησίας Ν. Φλώρινας Αργοσαρωνικός

3) Β΄ ΖΩΝΗ που περιλαμβάνει τους νομούς:

Ν. Θεσπρωτίας Ν. Ηρακλείου Ν. Ροδόπης Ν. Λευκάδας
Ν. Ιωαννίνων Ν. Λασιθίου Ν. Έβρου Ν. Κεφαλονιάς
Ν. Χανίων Ν. Ξάνθης Ν. Κέρκυρας Ν. Ζακύνθου
Ν. Ρεθύμνης


4) Γ΄ ΖΩΝΗ που περιλαμβάνει τις κατωτέρω περιοχές με Φ.Π.Α. 16%

Ν. Δωδεκανήσου Ν. Λέσβου Ν. Χίου Ν. Σάμου
Ν. Κυκλάδων Βόρειες Σποράδες Λήμνος Θάσος
Σαμοθράκη Σκύρος


2. Η χρονική περίοδος επιβολής του μέτρου καθορίζεται από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής απόφασης των καθ' ύλην αρμόδιων Υπουργών και για επτά ημέρες.

3. Η απόφαση αυτή αποστέλλεται άμεσα στις οικείες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις οι οποίες μεριμνούν για την τήρηση των ανωτέρω προσδιοριζόμενων τιμών, επιβάλλοντας σε περίπτωση θετικής απόκλισης τις από το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις.

4. Οι αρμόδιες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις οφείλουν να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο για την άμεση δημοσιοποίηση της απόφασης αυτής και να παρέχουν κάθε σχετική πληροφορία στους ενδιαφερόμενους.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από 13.09.2010.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο