Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-09-2010 ]

Αριθμ. Πρωτ.: 3014/20.8.2010 Αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων μέχρι 15/10/2010

(Αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων μέχρι 15/10/2010)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Αθήνα, 20/8/2010
Αριθμ. Πρωτ.: 3014


ΘΕΜΑ: Αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων μέχρι 15/10/2010

Σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 53-62 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/τΑ / 15-7-2010) περί «ενιαίου συστήματος ρύθμισης οφειλών» προς το ΪΚΑ-ΕΤΑΜ και προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της ρύθμισης των νέων διατάξεων υπό το πρίσμα της χρηστής διοίκησης, θα πρέπει μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (15/10/2010 - για την ρύθμιση των οφειλών με ευνοϊκό τρόπο), όλες οι ενέργειες των υπαλλήλων του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, που αφορούν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, να υποβάλλονται στην Διεύθυνση Ασφάλισης Εσόδων της Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ενόψει της νέας Υποδιεύθυνσης Παρακολούθησης - Λήψης Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης η οποία θα συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 19 (Οργανωτικά και Λειτουργικά θέματα ΙΚΑ ~ ΕΤΑΜ) του Ν.3846/2010 (ΦΕΚ τ.Α' 66/11-5-2010).

Συγκεκριμένα:

Α) Για την έκδοση νέων μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης οι αρμόδιες υπηρεσίες μας μετά την λήψη του παρόντος, θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα προς την Διεύθυνση Ασφάλισης Εσόδων της Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Β) Για όσες πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης έχουν διενεργηθεί από τις 15/7/2010   (ημερομηνία   δημοσίευσης   του   Ν.   3863/2010), οι αρμόδιες υπηρεσίες μας θα πρέπει να προβούν στις παρακάτω ενέργειες, ενημερώνοντας την Διεύθυνση Ασφάλισης Εσόδων της Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

1.    Ανάκληση παραγγελιών κατασχέσεων κατόπιν συνεννόησης με τους αρμοδίους δικαστικούς επιμελητές.
2.    Αναστολή   εκτέλεσης   όλων   των   περιλήψεων   εγγραφών υποθηκών.
3.    Επιστροφή μη επιδοθέντων κατασχετηρίων εις χείρας τρίτων.
(Σημειωνεται ότι,  σε  όσες περιπτώσεις έχει ξεκινήσει η
διαδικασία της κατάσχεσης εις χείρας τρίτου και υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις αναστολής, οι αποφάσεις εκτελούνται).
4.    Αναστολή εκδοθέντων προγραμμάτων πλειστηριασμών.
 
Γ) Τα ανωτέρω θα πραγματοποιηθούν εφόσον ο οφειλέτης με αίτηση του ενταχθεί στη ρύθμιση των διατάξεων των άρθρων 53-62 του Ν. 3863/2010.

Θεωρούμε ότι, η μη λήψη αναγκαστικών μέτρων στους εργοδότες που οφείλουν και επιθυμούν να υπαχθούν σε καθεστώς ρύθμισης των οφειλών τους, επιβάλλεται και από την γενικότερη οικονομική δυσχέρεια στην οποία έχουν περιέλθει αρκετοί εργοδότες, προκειμένου μ' αυτό τον τρόπο να συμβάλλουμε στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους.

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, οι υπηρεσίες μας θα πρέπει να λάβουν άμεσα όλα τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις αναγκαστικά μέτρα είσπραξης των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων του Ιδρύματος, για όσους εργοδότες δεν ανταποκριθούν στις διατάξεις για ρύθμιση των οφειλών τους, χωρίς την υποχρέωση ενημέρωσης της Διεύθυνσης Ασφάλισης Εσόδων της Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο