Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-09-2010 ]

Αρ. Πρωτ.: Δ15Β/1095476/ΕΞ2010/16.7.2010 Έκδοση δελτίων αποστολής - τιμολογίων (πώλησης), από αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.

(Έκδοση δελτίων αποστολής - τιμολογίων (πώλησης), από αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: Δ15Β/1095476/ΕΞ2010/16.7.2010

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 2103610065


Έκδοση δελτίων αποστολής - τιμολογίων (πώλησης), από αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.


Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας αναφορικά με το αν οι διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 2ζ΄, του π.δ/τος 186/1992 (Κ.Β.Σ.), βάση των οποίων οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. εξέδιδαν τιμολόγια για τις πωλήσεις των προϊόντων τους, ισχύουν και μετά την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58Α), θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36, παρ. 2ζ΄, του Κ.Β.Σ., ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. της έδρας του επιτηδευματία μπορεί με απόφασή του, να υποχρεώνει τον παραγωγό αγροτικών προϊόντων στην έκδοση τιμολογίων για την πώληση του συνόλου της παραγωγής του, όταν ασκεί οργανωμένη αγροτική εκμετάλλευση ή επιχείρηση.

Συνεπώς μετά από απόφαση του αρμόδιου Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ., ο αγρότης του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., μπορεί να εκδίδει για τις χονδρικές πωλήσεις των προϊόντων του είτε δελτίο αποστολής και τιμολόγιο (πώλησης) είτε δελτίο αποστολής - τιμολόγιο (συνενωμένο στοιχείο).

Για τις περιπτώσεις που προαναφέρονται επισημάνεται ότι δεν είναι δυνατόν, επιλεκτικά, άλλοτε να εκδίδει ο αγρότης του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. τιμολόγια (πώλησης) και άλλοτε να λαμβάνει για τις πωλήσεις των προϊόντων του από τον αντισυμβαλλόμενο τιμολόγια αγοράς.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις των παραγράφων 20 και 21α του άρθρου 19 του ν. 3842/2010, εισάγεται νέο καθεστώς στην τιμολόγηση των αγροτικών προϊόντων και από 1-6-2010 καθιερώνεται η υποχρέωση στον επιτηδευματία, που αγοράζει αγροτικά προϊόντα από τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (αγρότες, αγροτικές εκμεταλλεύσεις του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ), να εκδίδει, άμεσα, συνενωμένο στοιχείο δελτίο αποστολής - τιμολόγιο, σε κάθε περίπτωση αγοράς αγροτικών προϊόντων από τα πρόσωπα αυτά, είτε τα προϊόντα αυτά διακινούνται με σκοπό την αγορά τους, είτε αγοράζονται από τον επιτηδευματία με παραλαβή για αγορά στις εγκαταστάσεις του.

3. Ενόψει των προαναφερομένων, για τις περιπτώσεις εκείνες που αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., με απόφαση του αρμόδιου Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ., για την πώληση των προϊόντων τους εκδίδουν, άμεσα,  δελτίο αποστολής - τιμολόγιο (συνενωμένο στοιχείο), (και όχι Δελτίο αποστολής και τιμολόγιο πώλησης) κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 2ζ΄, του Κ.Β.Σ., δεν υφίσταται υποχρέωση και για τον επιτηδευματία - αγοραστή των υπόψη προϊόντων, για την ίδια συναλλαγή (αγορά αγροτικών προϊόντων από τα πρόσωπα αυτά) να εκδώσει συνενωμένο στοιχείο δελτίο αποστολής - τιμολόγιο, όπως προβλέπεται με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 3842/2010.

Επισημαίνεται ότι δεν παρέχεται η δυνατότητα, επιλεκτικά, άλλοτε να εκδίδει ο αγρότης του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. δελτία αποστολής - τιμολόγια (πώλησης) για τις πωλήσεις των προϊόντων του και άλλοτε να λαμβάνει για τις πωλήσεις των υπόψη προϊόντων δελτίο αποστολής - τιμολόγιο αγοράς από τον αντισυμβαλλόμενο.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο