Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-08-2010 ]

ΙΚΑ Αριθ. Πρωτ.: TΟO/ΦA/2567/24.8.2010 Υπαγωγή των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Ταμείου Επικουρικής Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΑΠΓΤΕ) στο ΕΤΕΑΜ – Ένταξη του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΤΕΑΜ Ν.Π.Δ.Δ.) του ΤΕΑΔΥ στο ΕΤΕΑΜ

(Υπαγωγή των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Ταμείου Επικουρικής Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΑΠΓΤΕ) στο ΕΤΕΑΜ – Ένταξη του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΤΕΑΜ Ν.Π.Δ.Δ.) του ΤΕΑΔΥ στο ΕΤΕΑΜ)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Aθήνα 24/8/2010
Αριθ. Πρωτ. TΟO/ΦA/2567

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ.Δ/νση: Αγ.Κων/νου 8 (102 41)
Αριθ. Τηλεφώνου:2105215195-198
FAX:210 5215195
e-mail:[email protected]

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ:"Υπαγωγή των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Ταμείου Επικουρικής Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΑΠΓΤΕ) στο ΕΤΕΑΜ – Ένταξη του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΤΕΑΜ Ν.Π.Δ.Δ.) του ΤΕΑΔΥ στο ΕΤΕΑΜ"

Σχετ.: Η εγκ. 58/10 της Διεύθυνσης Ασφάλισης - Εσόδων

Σας γνωρίζουμε ότι με τις κοινοποιούμενες διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3863/2010, (ΦΕΚ 115/τ.Α΄/15-7-2010), α) οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι επικουρικής σύνταξης του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΑΠΓΤΕ), υπάγονται υποχρεωτικά στο ΕΤΕΑΜ από 1-9-2010 και β) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΤΕΑΜ-Ν.Π.Δ.Δ.) του ΤΕΑΔΥ εντάσσεται στο ΕΤΕΑΜ από 1-8-2010 και οι ασφαλισμένου και συνταξιούχοι του καθίστανται ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ΕΤΕΑΜ.

Από την υπαγωγή – ένταξη των ανωτέρω φορέων στο ΕΤΕΑΜ και δεδομένου ότι με τη με αριθμό Φ.20021/8228/372/27-4-05 (ΦΕΚ 616/10-5-05, τ.β΄) απόφαση του Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ανατέθηκε στα αρμόδια ασφαλιστικά όργανα του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ η εκτέλεση και διεκπεραίωση από 1-6-2003 και μετά των πάσης φύσεως εργασιών επί θεμάτων παροχών του ΕΤΕΑΜ (εγκύκλιο 34/05), οι αρμόδιες για θέματα απονομής συντάξεων υπηρεσίες του Ιδρύματος θα παραλαμβάνουν αιτήσεις και δικαιολογητικά που θα υποβάλλονται από τους ανωτέρω ασφαλισμένους για συνταξιοδότηση.

Αναλυτικές οδηγίες για την αντιμετώπιση των θεμάτων παροχών συντάξεων θα ακολουθήσουν με σχετική εγκύκλιο.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΓΡΑΜ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡ. ΑΞΙΩΤΑΚΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο