Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-08-2010 ]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΕ Αριθ.74/12.8.2010 Προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών

(Προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 12/8/2010
Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.ΟΡΓ/Φ10/1/80088

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ :ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ:  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:  Ακαδημίας 22
Ταχ. Κωδ.   :  106 71 Αθήνα
Πληρ.: Βασιλακόπουλος Ι.
Τηλ.: 210 3729625


Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ: 74     

ΘΕΜΑ: «Προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών»               

ΣΧΕΤ. : α) Η με αριθ. 75/2004 Εγκύκλιος του ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ β) Το με αριθ. πρωτ. ΔΙΟΡΓ/Φ10/3/742/5-6-07 έγγραφό του ΟΑΕΕ


Με τα ανωτέρω σχετικά, έχουν δοθεί οδηγίες αναφορικά με τις προθεσμίες που ισχύουν για την διεκπεραίωση των υποθέσεων πολιτών. Παρά ταύτα έχουν παρουσιαστεί περιπτώσεις που δεν τηρούνται τα όσα αναφέρονται στα παραπάνω (α) & (β) σχετικά, με αποτελέσματα να δημιουργούνται προστριβές με τους πολίτες και δυσμενείς εντυπώσεις για τον Οργανισμό. Για το σκοπό αυτό επανερχόμαστε στο θέμα και υπενθυμίζουμε τα εξής:
- Ο γενικός κανόνας προθεσμιών για την διεκπεραίωση υποθέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν 3242/2004, είναι 50 ημέρες. Όταν για την διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτείται και η συμμετοχή άλλης υπηρεσίας, η προθεσμία παρατείνεται κατά 10 ημέρες.
- Όταν για την διεκπεραίωση οποιασδήποτε υπόθεσης απαιτείται και η υποβολή δικαιολογητικών, η προθεσμία αρχίζει από την ημέρα της υποβολής ή της συγκέντρωσης του συνόλου των δικαιολογητικών της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι οι υπηρεσίες, υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και αιτήσεις οι οποίες δε συνοδεύονται από το σύνολο των δικαιολογητικών. Σε αυτή την περίπτωση θα γίνεται ειδική περιγραφή των δικαιολογητικών που ελλείπουν, επί της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ που χορηγείται στον ενδιαφερόμενο όταν υποβάλλει την αίτηση.
   
Οι προαναφερόμενες προθεσμίες δεν ισχύουν, όταν για την διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτείται εμφάνιση του ενδιαφερόμενου ενώπιον συλλογικού οργάνου.        
- Αν η αίτηση υποβληθεί σε αναρμόδια υπηρεσία, η υπηρεσία αυτή οφείλει να τη διαβιβάσει στην αρμόδια εντός 3 ημερών.
- Πιστοποιητικά η Βεβαιώσεις θα πρέπει να χορηγούνται αμέσως και εφόσον τούτο δεν είναι εφικτό, θα χορηγούνται εντός 10 ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος.
   
Επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι εφόσον κάποια υπόθεση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών για αντικειμενικούς λόγους, η αρμόδια υπηρεσία θα πρέπει, 5 ημέρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας να ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο για τους λόγους της καθυστέρησης και να του γνωρίσει το ονοματεπώνυμο και αριθμό του υπηρεσιακού τηλεφώνου του υπαλλήλου που χειρίζεται την υπόθεση του, ώστε αν χρειαστεί να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες.
   
Σας γνωρίζουμε ότι ο ΟΑΕΕ βάσει της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν 3242/2004, έχει ζητήσει εγγράφως από το Υπουργείο, την έκδοση ΚΥΑ για την εξαίρεση της διεκπεραίωσης των συνταξιοδοτικών υποθέσεων, από τις προθεσμίες του προαναφερόμενου Νόμου και τον καθορισμό μεγαλυτέρων. Όταν εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ, θα ενημερωθείτε εγγράφως.

Τέλος επισημαίνουμε ότι οι υπηρεσίες θα πρέπει να διεκπεραιώνουν έγκαιρα και εντός των τασσόμενων προθεσμιών τα αιτήματα των πολιτών και εφόσον τούτο δεν είναι εφικτό θα πρέπει, όπως προαναφέραμε, να ενημερώνουν εγγράφως τον ενδιαφερόμενο ούτως ώστε να μην δημιουργούνται δυσμενείς  εντυπώσεις για τον οργανισμό και να καταβάλλουμε αποζημιώσεις στους ενδιαφερόμενους, για μη εμπρόθεσμη διεκπεραίωση των υποθέσεων τους.
       
Της παρούσης να λάβουν, με ευθύνη των προϊσταμένων, ενυπόγραφα γνώση όλοι οι υπάλληλοι του ΟΑΕΕ, για πίστη τήρηση και εφαρμογή.   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ
                                                                                                    

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρ/νος Τμ.Γραμματείας α.α.
Ι. Μπούτσικας


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο