Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-08-2010 ]

ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ. 59/19.8.2010 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 3863/10 και της παρ. 7 του άρθρου μόνου του ν. 3847/10 – Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 & 26 του ν. 3863/10, στους ασφαλισμένους των ενταχθέντων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ταμείων

(Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 3863/10 και της παρ. 7 του άρθρου μόνου του ν. 3847/10 – Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 & 26 του ν. 3863/10, στους ασφαλισμένους των ενταχθέντων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ταμείων)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Aθήνα 19/8/2010
Αριθ. Πρωτ. TΟ1/674/16

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ.Δ/νση: Αγ.Κων/νου 8 (102 41)
Αριθ. Τηλεφώνου:2105215195-198
FAX:210 5215195
e-mail:[email protected]


ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ: 59

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 3863/10 και της παρ. 7 του άρθρου μόνου του ν. 3847/10 – Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 & 26 του ν. 3863/10, στους ασφαλισμένους των ενταχθέντων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ταμείων»


Με την εγκύκλιο 57/10 του Τμήματος Κύριας Σύνταξης κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3863/2010.

Με την παρούσα σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 26 του ανωτέρω νόμου, της παρ. 7 του άρθρου μόνου του ν. 3847/2010, καθώς και το με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.19606/1472/4.8.2010 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων για γνώση και εφαρμογή και σας γνωρίζουμε ότι:

Με το ανωτέρω έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 και 26 του ν.3863/2010, που αφορούν στους ασφαλισμένους των πρώην Ειδικών Ταμείων, που εντάχθηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και αναφέρονται στις μεταβολές που επέρχονται στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των εν λόγω ασφαλισμένων, στη δυνατότητα κατοχύρωσης των κατά περίπτωση θεμελιωμένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και στη ρύθμιση θεμάτων εργασιακών σχέσεων και παρακαλούμε για την αντιμετώπιση των συνταξιοδοτικών περιπτώσεων των ασφαλισμένων σύμφωνα με τα αναγραφόμενα σε αυτό.




Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΓΡΑΜ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡ. ΑΞΙΩΤΑΚΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο