Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-08-2010 ]

Αριθ. Πρωτ: Φ. 80000/15978/1896/21.7.2010 Σχετικά με την εφαρμογή Φ.Π Α. σε παροχή υπηρεσιών ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης.

(Σχετικά με την εφαρμογή Φ.Π Α. σε παροχή υπηρεσιών ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης.)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αριθ. Πρωτ: Φ. 80000/15978/1896 21.7.2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α & Β'

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας: 101 10 Τηλέφώνο: 210-3368.161 -1164
FAX :210-3368.186
Email: [email protected]
Κλινικών Ελλάδος Ιουστινιανού 28-30 Θεσ/νικη 546 31 Ζ. Υπουργείο Υγείας & ΚΟΙΝ ΑΛΛ.
 
Αριθ. Πρωτ: Φ. 80000/15978/1896
 
ΘΕΜΑ: Σχετικά με την εφαρμογή Φ.Π Α. σε παροχή υπηρεσιών ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης.
ΣΧΕΤ. α) Αρθρο 22 παρ. 1 δ και ε του ν. 2859/2000 (Α,248) β) Αρθρο 62 παρ. 2 & 3 του ν. 3842/2010 (Α,58) γ) ν. 3846/2010 (Λ,65)

Με τις διατάξεις του άρθρου 62 του ν. 3842/2010, τροποποιήθηκαν ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. και ειδικότερα στις διατάξεις των παρ. 2 και 3 ,οι οποίες ισχύουν από 1-7-2010, ορίζεται ότι :

α) η απαλλαγή της νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης και διάγνωσης καθώς και των στενά συνδεομένων με αυτές παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών περιορίζεται μόνο στην περίπτωση που οι εν λόγω πράξεις πραγματοποιούνται από οργανισμούς δημοσίου δικαίου και λοιπούς οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι επιμέρους οριζόμενες προϋποθέσεις (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) και

β) συνεχίζουν να απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. οι παροχές ιατρικής περίθαλψης, οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης των ιατρικών επαγγελμάτων.

Για πληρέστερη ενημέρωση σας, σας επισυνάπτουμε την αριθ. ΠΟΛ.1100/24.6.2010 σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, Γεν. Δ/νση Φορολογίας, από την οποία μπορείτε να ζητάτε οποιεσδήποτε συμπληρωματικές πληροφορίες.
Κατόπιν των ανωτέρω σαφώς προκύπτει ότι δεν επιβάλλεται ΦΠΑ από τα νοσοκομεία και τα ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ούτε και κατά τη χρέωση των φαρμάκων, που χορηγούν από τα φαρμακεία τους σε εξωτερικούς ασθενείς - ασφαλισμένους των ασφαλιστικών οργανισμών. Η χρέωση των φαρμάκων γίνεται στην επίσημη χονδρική τιμή προσαυξημένη κατά 3% (κυα Φ.80000/οικ.11385/1394/10 (Β,569) και άρθρο 27 παρ. 2 ν. 3846/2010). 

Παρακαλούμε για την ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών του φορέα σας και την ορθή'εφαρμογή των ανωτέρω αναφερομένων.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο