Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-08-2010 ]

Αριθ. Πρωτ. Γ55/789/9.8.2010 Σχετικά με την εφαρμογή Φ.Π.Α. σε παροχή υπηρεσιών ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης

(Σχετικά με την εφαρμογή Φ.Π.Α. σε παροχή υπηρεσιών ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 09 Aυγούστου 2010
Αριθ. Πρωτ. Γ55/789

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8
Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου
Αριθμ. τηλ.: 210-5213670
Aριθ. φάξ: 210-5221649

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την εφαρμογή Φ.Π.Α. σε παροχή υπηρεσιών ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης»

Σχετικό: 1) το υπ’ αριθμ.  Φ. 80000/15978/1896/21.7.2010  έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης

Σας κοινοποιούμε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αναφορικά με την εφαρμογή Φ.Π.Α. σε περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης. Με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α΄/23-04-2010) ορίζεται ότι (παράγραφοι 2 και 3):

- Η απαλλαγή της νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης και διάγνωσης καθώς και των στενά συνδεόμενων με αυτές παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών περιορίζεται μόνο στην περίπτωση που οι εν λόγω πράξεις πραγματοποιούνται από οργανισμούς
δημοσίου δικαίου και λοιπούς οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι επιμέρους οριζόμενες προϋποθέσεις (παρ. 2δ, i, ii, iii)

- Συνεχίζουν να απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. οι παροχές ιατρικής περίθαλψης οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης των ιατρικών επαγγελμάτων.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας επισυνάπτεται το ανωτέρω σχετικό έγγραφο το οποίο περιλαμβάνει και την υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1100/24.6.2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.

Με βάση τα ανωτέρω προκύπτει ότι δεν επιβάλλεται Φ.Π.Α. από τα νοσοκομεία και τα ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ούτε κατά τη χρέωση φαρμάκων που χορηγούν από τα φαρμακεία τους σε εξωτερικούς ασθενείς-ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η χρέωση των φαρμάκων γίνεται με βάση τα οριζόμενα στον Ν. 3846/2010 δηλ. στην επίσημη χονδρική τιμή προσαυξημένη κατά 3%.


Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Ε. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο