Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-07-1996 ]

ΠΟΛ.1199/5.7.1996 Διόρθωση κατώτερης τιμής ζώνης της πρωτεύουσας των νομών Λευκάδας και Μαγνησίας, που εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό των αντικειμενικών κριτηρίων

(Διόρθωση κατώτερης τιμής ζώνης της πρωτεύουσας των νομών Λευκάδας και Μαγνησίας, που εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό των αντικειμενικών κριτηρίων )

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αθήνα 5 Ιουλίου 1996
Αρ. Πρωτ.: 1077328/1560/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1199

ΘΕΜΑ: Διόρθωση κατώτερης τιμής ζώνης της πρωτεύουσας των νομών Λευκάδας και Μαγνησίας, που εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό των αντικειμενικών κριτηρίων.

ΣΧΕΤ.: Η αριθ. 1063856/ΠΟΛ.1173/1996 διαταγή μας.

Αναφορικά με το ανωτέρω θέμα σας πληροφορούμε τα εξής:


1.- Στους πίνακες με τις τιμές ζωνών που ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 1996 στις πρωτεύουσες των νομών της χώρας, κατά διοικητική περιφέρεια, που σας κοινοποιήθηκαν με την 1063856/1346/Α0012/ΠΟΛ. 1173/31.5.1996 διαταγή μας, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της μισθωτικής αξίας επαγγελματικής εγκατάστασης κατά την εφαρμογή των αντικειμενικών κριτηρίων, γράφτηκε από παραδρομή ως κατώτερη τιμή ζώνης της πρωτεύουσας των νομών Λευκάδας η τιμή 180.000 δραχμές αντί της ορθής 135.000 δραχμές και Μαγνησίας η τιμή 155.000 δραχμές αντί της ορθής 130.000 δραχμές.

2.- Θέτουμε υπόψη σας τα ανωτέρω και παρακαλούμε για τη σωστή εφαρμογή τους.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο