Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-07-2010 ]

ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ. 55/27.7.2010 Συμπληρωματικές οδηγίες για εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3717 / 08 από το ΕΤΕΑΜ

(Συμπληρωματικές οδηγίες για εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3717 / 08 από το ΕΤΕΑΜ)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Aθήνα 27/7/2010
Αριθ. Πρωτ. T00/ΦΑ/2557

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ &
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ.Δ/νση: Αγ.Κων/νου 8 (102 41)
Αριθ. Τηλεφώνου:2105215195-198
FAX:210 5215195
e-mail:[email protected]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ: 55

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3717 / 08 από το ΕΤΕΑΜ»
Σχετ.: Η εγκ. 25/2010 .

Με την παραπάνω σχετική εγκύκλιο του Τμήματος μας δόθηκαν οδηγίες για τη συνταξιοδότηση από το ETEAM των μέχρι 31-12-92 ασφαλισμένων (ήτοι παλαιοί ασφ/νοι) που υπάγονται στις σχετικές διατάξεις.

Με την εγκύκλιο 40/2010 του Τμήματος Κύριας Σύνταξης της Διεύθυνσης μας δόθηκαν συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3717/2008 και κοινοποιήθηκε η με ημερομηνία 16-9-09 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου οι διατάξεις της οποίας ισχύουν για Κύρια και Επικουρική σύνταξη. Δηλαδή, για τους ασφαλισμένους του ΕΤΕΑΜ οι οποίοι θα υποβάλουν αίτηση για συνταξιοδότηση εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο ν. 3717/2008 και στην Π.Ν.Π. ισχύουν τα εξής:

1) Ο χρόνος που πραγματοποιήθηκε σε άλλους Φορείς επικουρικής ασφάλισης για απασχόληση εκτός των Αρχικών και Σημερινών εργοδοτών, και ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας που αναγνωρίζεται με τις διατάξεις του ν. 1358/1983 υπολογίζεται, χωρίς προσαύξηση, για θεμελίωση του δικαιώματος σε σύνταξη.

2) Ο χρόνος ασφάλισης του τακτικού προσωπικού των εταιρειών που προβλέπει ο ν.3717/2008 και η Π.Ν.Π. που διανύθηκε όταν υπηρετούσε ως έκτακτο, εποχικό ή μαθητευόμενο, λαμβάνεται υπόψη για θεμελίωση και προσαύξηση του ποσού, υπό την προϋπόθεση, ότι έχουν καταβληθεί τα ίδια με αυτά των τακτικών υπαλλήλων ασφάλιστρα.

3) Η κατά 50% προσαύξηση του χρόνου ασφάλισης που προβλέπει η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3717/2008 χορηγείται και στους εργαζομένους της Olympic Catering και λαμβάνεται υπόψη τόσο για θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης. Εξυπακούεται ότι και για αυτή την κατηγορία ασφαλισμένων απαιτούνται οι χρονικές προϋποθέσεις που προβλέπονται από την παρ.1 του άρθρου 5 του ν.997/1979 όπως ισχύει.

4) Η προσαύξηση που προβλέπουν οι παρ. 3 και 4 του ν. 3717/2008 (ανάλογα με την ειδικότητα απασχόλησης) συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και για τη διαμόρφωση του ποσού της σύνταξης. Ο πραγματικός χρόνος ασφάλισης που διανύθηκε στους Αρχικούς και Σημερινούς Εργοδότες, πέραν αυτού που προσαυξημένος δίνει σύνολο 10.500 ημέρες, θα προστίθεται χωρίς προσαύξηση, για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης ΕΤΕΑΜ.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΓΡΑΜ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡ. ΑΞΙΩΤΑΚΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο