Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-07-2010 ]

YA 37269/3545/28.7.2010 Επίταξη των προσωπικών υπηρεσιών των ανά την Χώρα ιδιοκτητών και των οδηγών των φορτηγών δημόσι­ας χρήσης αυτοκινήτων και των βυτιοφόρων μετα­φοράς υγρών καυσίμων.

(Επίταξη των προσωπικών υπηρεσιών των ανά την Χώρα ιδιοκτητών και των οδηγών των φορτηγών δημόσι­ας χρήσης αυτοκινήτων και των βυτιοφόρων μετα­φοράς υγρών καυσίμων.)

Κατηγορία: Λοιπά

(ΦΕΚ 1142/Β/ 28.7.2010)

YA 37269/3545

Επίταξη των προσωπικών υπηρεσιών των ανά την Χώρα ιδιοκτητών και των οδηγών των φορτηγών δημόσι­ας χρήσης αυτοκινήτων και των βυτιοφόρων μετα­φοράς υγρών καυσίμων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 18 παρ. 3 και 22 παρ. 4 και 112 παρ. 1 του Συντάγματος.
2. Το ν.δ. 17/1974 «Περί Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης» (ΦΕΚ Α' 236).
3. Το άρθρο 41 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ Α' 42).
4. Την υπ' αριθ. Υ242/28.7.2010 απόφαση του Πρωθυ­πουργού, με την οποία κηρύσσονται οι ανά την Χώρα ιδιοκτήτες και οδηγοί φορτηγών Δημόσιας Χρήσης και των βυτιοφόρων μεταφοράς υγρών καυσίμων σε κατά­σταση πολιτικής κινητοποίησης.
5. Το γεγονός ότι από την συνεχιζόμενη απεργία των ιδιοκτητών ΦΔΧ αυτοκινήτων και βυτιοφόρων μεταφο­ράς υγρών καυσίμων, προκαλείται σοβαρή διαταραχή της κοινωνικής και οικονομικής ζωής του Κράτους και απειλείται άμεσα η δημόσια υγεία από την έλλειψη επαρκούς εφοδιασμού των πολιτών σε καύσιμα, τρό­φιμα, φάρμακα και είδη πρώτης ανάγκης καθώς και η διατάραξη της ομαλής λειτουργίας των μονάδων παρο­χής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας και κατ' επέκταση η δημόσια τάξη, αποφασίζουμε:

1. Επιτάσσουμε από την 06:00 ώρα της 29ης Ιουλίου 2010, μέχρι νεωτέρας απόφασης, τις υπηρεσίες των ιδιοκτητών και των οδηγών των φορτηγών αυτοκινή­των δημόσιας χρήσης και των βυτιοφόρων μεταφοράς υγρών καυσίμων.

2. Αναθέτουμε την ευθύνη εκτέλεσης της παρούσας στους κατά τόπους Νομάρχες, τους οποίους εξουσιοδο­τούμε για την έκδοση των «Φύλλων Επίταξης Προσωπι­κών Υπηρεσιών» και την επίδοση αυτών αρμοδίως στους ιδιοκτήτες και οδηγούς των φορτηγών δημόσιας χρήσης και των βυτιοφόρων μεταφοράς υγρών καυσίμων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο