Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-07-2010 ]

Αρθρα Η αργία της 15ης Αυγούστου για το 2010

(Η αργία της 15ης Αυγούστου για το 2010)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Η αργία της 15ης Αυγούστου.

1. Όπως είναι γνωστό η 15η Αυγούστου είναι μία από τις υποχρεωτικές εξαιρέσιμες ημέρες του έτους για όλες τις επιχειρήσεις , εκμεταλλεύσεις και εργασίες εν γένει και για τους εργαζομένους όλης της Χώρας, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και αργίες του έτους, σύμφωνα με το Β.Δ. 748/1966.

Εφέτος η 15η Αυγούστου συμπίπτει με ημέρα Κυριακή, που είναι ημέρα ανάπαυσης για τους εργαζομένους με εξαίρεση αυτούς που ασχολούνται σε επιχειρήσεις που λειτουργούν όλες τις ημέρες του έτους σύμφωνα με το παραπάνω Β.Δ.

2. Όσοι εργαζόμενοι απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή, νόμιμα ή παράνομα, δικαιούνται προσαύξηση κατά 75% του νόμιμου ημερομισθίου ή 1/25ου του νόμιμου μισθού τους αναλόγως με τον τρόπο που αμείβονται (ημερομίσθιο ή μισθός αντίστοιχα). Παράλλήλα δικαιούνται και 1 ημέρα αναπληρωματικής ανάπαυσης την επόμενη εβδομάδα. Αν δεν χορηγηθεί αναπληρωματική ανάπαυση δικαιούνται εκτός από την προσαύξηση του 75% και ένα επιπλέον ημερομίσθιο (καταβαλλόμενο, όχι νόμιμο) ή 1/25 επιπλέον του καταβαλλόμενου μισθού τους.

3. Όσοι μισθωτοί γενικά αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν εργασθούν κατά την ημέρα αυτή (15/08/10) δικαιούνται ένα επιπλέον ημερομίσθιο την εβδομάδα αυτή (από 09/08/10 έως 15/08/10) παρότι η εορτή αυτή συμπίπτει με Κυριακή. Αυτό δέχεται η νομολογία των δικαστηρίων από το 1963 μέχρι σήμερα και δεν έχει μεταβληθεί.

4. Η ημέρα αυτή για όσους μισθωτούς βρίσκονται σε κανονική άδεια δεν υπολογίζεται ως εργάσιμη ημέρα άδειας.

Αρθρο της ΠΙΜ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο