Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-06-1996 ]

ΠΟΛ.1191/27.6.1996 Απώλεια των αριθ. 7399299 και 7399300 Αποδεικτικών Φορολογικής Ενημερότητας (Α.Φ.Ε.)

(Απώλεια των αριθ. 7399299 και 7399300 Αποδεικτικών Φορολογικής Ενημερότητας (Α.Φ.Ε.))

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Απώλεια των αριθ. 7399299 και 7399300 Αποδεικτικών Φορολογικής Ενημερότητας (Α.Φ.Ε.)

1073285/1417/0009Γ/ΠΟΛ. 1191/27.6.1996

Σας γνωρίζουμε ότι από την ΙΣΤ' Δ.Ο.Υ. Αθηνών απωλέσθησαν τα αριθ. 7399299 και 7399300 φύλλα Αποδεικτικών Φορολογικής Ενημερότητας πριν την έκδοσή τους (λευκά).


Επειδή τα ανωτέρω Α.Φ.Ε. είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν παράτυπα (πλαστογραφόντας τις υπογραφές των αρμοδίων υπαλλήλων), παρακαλούμε να γνωρίσετε στους υπαλλήλους των υπηρεσιών σας, στα μέλη σας και στις Υπηρεσίες Ν.Π. που εποπτεύεται τα νούμερα των Α.Φ.Ε. και να επιστήσετε την προσοχή τους ώστε σε περίπτωση εμφάνισής τους για είσπραξη χρημάτων, εκτελωνισμό εμπορευμάτων, έκδοση οικοδομικής αδείας, λήψη δανείου, σύνταξη συμβολαίου κ.λπ. να κατακρατηθούν αυτά ως μη νομίμως εκδοθέντα, να ληφθούν τα στοιχεία του κομιστή και να ενημερωθεί αμέσως η Υπηρεσία μας και η 16η Δ/νση.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο