Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-07-2010 ]

ΠΟΛ.1113/19.7.2010 Κοινοποίηση της παρ. 3 του άρθρου 92 του ν 3862 /2010 (ΦΕΚ 113Α΄) - Παράταση προθεσμιών

(Κοινοποίηση της παρ. 3 του άρθρου 92 του ν 3862 /2010 (ΦΕΚ 113Α΄) - Παράταση προθεσμιών)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αθήνα, 19-07-2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, B΄, ΦΜΑΠ
2. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδ.: 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3375872
FAX: 210 3375834

ΠΟΛ 1113

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της παρ. 3 του άρθρου 92 του ν 3862 /2010 (ΦΕΚ 113Α΄) - Παράταση προθεσμιών

   
Σας κοινοποιούμε τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 92 του ν. 3862/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 113 Α΄/13-7-2010), η οποία, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 94 του ίδιου νόμου, ισχύει από 1ης Ιουνίου 2010, και σας γνωρίζουμε ειδικότερα τα ακόλουθα:

   
Ι. ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

   
Με την κοινοποιούμενη διάταξη της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 92 του ν. 3862/2010, ορίζεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι 30 Ιουνίου 2010 οι προθεσμίες των άρθρων 66 και 84 του ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄).

Με τις διατάξεις των άρθρων αυτών είχε δοθεί το δικαίωμα για καταβολή ληξιπρόθεσμων οφειλών με έκπτωση επί των προστίμων και προσαυξήσεων και για την υποβολή αρχικών και συμπληρωματικών δηλώσεων για εισοδήματα έως το 2009 και λοιπών φόρων, τελών ή εισφορών υπέρ του Δημοσίου, χωρίς την καταβολή πρόσθετου φόρου και προστίμων, μέχρι 31 Μαΐου 2010.

Ήδη, με την κοινοποιούμενη διάταξη έγινε νομοτεχνική τακτοποίηση της παράτασης της προθεσμίας που έληξε στις 31 Μαΐου 2010.

   
ΙΙ. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

   
Με τη διάταξη του άρθρου 10 του ν.3790/2009 (ΦΕΚ 143 Α΄) παρατάθηκε, μέχρι 30.6.2010, η προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, που έληγε στις 31.12.2009.

Με τη διάταξη του πρώτου εδαφίου του άρθρου 82 του ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄) η πιο πάνω προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, που έληγε στις 30.6.2010, παρατάθηκε, μέχρι 31.12.2010. Με τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου του ίδιου πιο πάνω άρθρου 82 ορίσθηκε ότι η παράταση της παραγραφής δεν ισχύει για υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών, κερδών από λαχεία, μεταβίβασης ακινήτων, φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.) και ειδικού φόρου επί των ακινήτων (άρθρα 15 - 17 του ν. 3091/2002).

Ήδη, με την κοινοποιούμενη διάταξη της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 92 του ν. 3862/2010, ορίζεται ότι το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 82 του ν. 3842/2010 καταργείται. Συνεπώς, και η προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων για υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών, κερδών από λαχεία, μεταβίβασης ακινήτων, φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.) και ειδικού φόρου επί των ακινήτων (άρθρα 15 - 17 του ν. 3091/2002) λήγει στις 31.12.2010.

   

   

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΗΜ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
   
Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο