Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-04-2010 ]

Αριθ. Πρωτ.: 45/8804/19.4.2010 Χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων στο Δημόσιο και στα Ν.Π.Δ.Δ.

(Χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων στο Δημόσιο και στα Ν.Π.Δ.Δ.)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα,  19   Απριλίου 2010
Αριθ. Πρωτ.: οικ. 45/8804


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Β. Σοφίας 15
Ταχ. Κώδικας: 106 74
Πληροφορίες: Δήμητρα Μπόνη
Τηλέφωνα:  213-1313409 & 213-1313463                                                                          
ΦΑΞ: 210-3610745
E-mail:  d.boni @ypes.gov.gr


ΘΕΜΑ:  «Χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων στο Δημόσιο και στα Ν.Π.Δ.Δ.».


Με σκοπό τη λελογισμένη χρήση των τηλεπικοινωνιακών μέσων και στο πλαίσιο της  προσπάθειας για την περιστολή των δημοσίων δαπανών, σας ενημερώνουμε τα εξής:

Ο αριθμός των τηλεφωνικών συνδέσεων που λειτουργούν σήμερα στις διάφορες δημόσιες υπηρεσίες για υπεραστικές συνδιαλέξεις, είτε Εσωτερικού, είτε Εξωτερικού, είναι πολύ μεγάλος, ενώ σε πολλές περιπτώσεις για ορισμένες από αυτές, δεν υπάρχει επιτακτική ανάγκη να λειτουργούν χωρίς φραγή.

Επίσης έχει παρατηρηθεί ότι η χρήση κινητών τηλεφώνων σε δημόσιες υπηρεσίες και νπδδ γίνεται ανεξέλεγκτα, με αποτέλεσμα τη διόγκωση των τηλεφωνικών τελών.
       
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε:
        
1. Να γίνει επανέλεγχος όλων των τηλεφωνικών  γραμμών (συσκευών) που πραγματοποιούν Διεθνείς, υπεραστικές συνδιαλέξεις και κλήσεις προς κινητά τηλέφωνα και για όσες διαπιστωθεί, ότι εξέλιπαν οι λόγοι, για τους οποίους είχε ζητηθεί και εγκριθεί η άρση φραγής, να μας ενημερώσουν προκειμένου να προβούμε στην ανάκληση των σχετικών εγκριτικών αποφάσεων.
       
2. Οι προτάσεις-αιτήματα προς το Υπουργείο μας για την έγκριση άρσης φραγής τηλεφωνικών συνδέσεων θα πρέπει να υποβάλλονται από τον οικείο Γενικό Γραμματέα, μετά από σχετική έρευνα και να είναι απόλυτα τεκμηριωμένες.
        
3. Η έγκριση για προμήθεια και χρήση τηλεφωνικών συνδέσεων, ιδιαίτερα των κινητών τηλεφώνων, από δημόσιες υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα δημοσίου (ν.π.δ.δ.), πρέπει να παρέχεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν, ύστερα από σχολαστική στάθμιση των αναγκών αυτών, με αυστηρά κριτήρια και τεκμηριωμένο δικαιολογητικό λόγο.
        
4. Να καθορισθεί από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, ανώτατο επιτρεπόμενο μηνιαίο ποσό για κάθε ένα κινητό τηλέφωνο που έχει χορηγηθεί και να ρυθμιστεί κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία του. Να ελέγχονται αυστηρά οι υπεύθυνοι, όταν γίνεται υπέρβαση του καθοριζόμενου ορίου μονάδων και να τους καταλογίζεται η πέραν του καθοριζόμενου ποσού, υπέρβαση.
         
5. Τα Υπουργεία παρακαλούνται να ενημερώσουν όλες τις Υπηρεσίες και ΝΠΔΔ που εποπτεύουν για την αυστηρή τήρηση των ανωτέρω.
        
Το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης παρακαλείται να ενημερώσει τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.
       
Σημειώνεται ότι,  το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα,  θα ζητηθούν στοιχεία για την εφαρμογή των ανωτέρω (αριθμός φραγής τηλεφώνων, ποσοστό μείωσης λογαριασμών κ.λ.π.) .

Ο Υπουργός
Ιωάννης Ραγκούσης   


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο