Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-11-1998 ]

Υπ. Εργασίας Αρ. Πρωτ.: 13212/2.11.1998 Εφαρμογή συλλογικών ρυθμίσεων που αφορούν το επάγγελμα του λογιστή

(Εφαρμογή συλλογικών ρυθμίσεων που αφορούν το επάγγελμα του λογιστή)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Εφαρμογή συλλογικών ρυθμίσεων που αφορούν το επάγγελμα του λογιστή

Εγγραφο Υπ. Εργασίας: 13212/2.11.1998


1. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1876/1990 (ΦΕΚ 27/Α'/1990), οι Συλλογικές Συμβάσεις διακρίνονται μεταξύ των άλλων και σε: α) Κλαδικές, που αφορούν τους εργαζόμενους περισσοτέρων ομοειδών ή συναφών εκμεταλλεύσεων ή επιχειρήσεων ορισμένης πόλης ή περιφέρειας ή και όλης της χώρας, β) Εθνικές ομοιοεπαγγελματικές, που αφορούν τους εργαζόμενους ορισμένου επαγγέλματος και των συναφών προς το επάγγελμα αυτό ειδικοτήτων όλης της χώρας.

2. Με το άρθρο 8 του ιδίου νόμου, οι Σ.Σ.Ε. δεσμεύουν τους εργαζόμενους και εργοδότες που είναι μέλη των συμβαλλομένων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και με το άρθρο 11, εφόσον κηρυχθούν γενικώς υποχρεωτικές με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, επεκτείνεται η εφαρμογή τους σε όλους τους εργαζόμενους του κλάδου ή του επαγγέλματος που αφορούν.

3. Αν η σχέση εργασίας ρυθμίζεται από περισσότερες ισχύουσες Σ.Σ.Ε., εφαρμόζεται η πιο ευνοϊκή για τον εργαζόμενο.
Κλαδική Σ.Σ.Ε. υπερισχύει σε περίπτωση συρροής με ομοιοεπαγγελματική Σ.Σ.Ε. (Ν.1876/1990, άρθρο 10).

4. Για το επάγγελμα του λογιστή και του βοηθού υπάρχουν οι ακόλουθες κλαδικές συλλογικές ρυθμίσεις, οι οποίες τους περιλαμβάνουν ως ειδικότητα:
α) Για τις εμπορικές επιχειρήσεις, η από 22.7.1998 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.92/1998).
β) Για τις τεχνικές εταιρίες, η από 30.7.1998 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.100/1998).
γ) Για τις κλινικές και οίκους ευγηρίας, η από 24.6.1998 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.47/1998).
δ) Για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, η Δ.Α.44/1998 (Π.Κ.31/1998).
Στις 15.9.1998 έχει υπογραφεί η ομοιοεπαγγελματική Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.116/1998), στην οποία υπάγονται, σύμφωνα με το άρθρο 1 αυτής, οι λογιστές και βοηθοί που εργάζονται στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και λοιπές πάσης φύσεως επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες όλης της χώρας.

5. Κατά συνέπεια, εάν η σχέση εργασίας λογιστή ή βοηθού εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής περισσότερων της μιας συλλογικών ρυθμίσεων, συντρέχουν οι όροι συρροής και θα ισχύσουν όσα πιο πάνω αναφέραμε στην παρ. 3.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο