Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-11-2009 ]

Αρ. Πρωτ.: 71268/23.11.2009 Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία

(Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία)

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2009
Αριθ. Πρωτ. : οικ. 71268

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Τ.Α.

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα
ΦΑΞ: 210 374 4383
Πληροφορίες: Κ. Γαλάνης
Τηλέφωνο:210 374 4391   


Θέμα: Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία

Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η αριθ. 43721/13-7-2009 (ΦΕΚ Β’ 1492) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με θέμα “Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία”. Η απόφαση σας έχει αποσταλεί με το αριθ. πρωτ. 52673/27-8-2009 έγγραφό μας και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών στην ενότητα “Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ Βαθμού”, υποενότητα “Δημοτική Αστυνομία”.

Με την προαναφερόμενη απόφαση θεσμοθετήθηκε, για πρώτη φορά στην ελληνική έννομη τάξη, διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων.

Στην ανωτέρω απόφαση, μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι πριν από την επιβολή του δυσμενούς διοικητικού μέτρου της σφράγισης, δίδεται προθεσμία τουλάχιστον πέντε (5) ημερών για την απομάκρυνση από το κατάστημα ή την επιχείρηση των ευπαθών και ευαλλοίωτων προϊόντων και τακτοποίηση τυχόν εκκρεμοτήτων της επιχείρησης (παράγραφος 2 της Απόφασης).

Επισημαίνεται όμως ότι η γενική αυτή αρχή κάμπτεται όταν η σφράγιση γίνεται κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 11§8 της Υγειονομικής Διάταξης Αιβ 8577/1983 δηλαδή σε ”λίαν εξαιρετικές περιπτώσεις”, όταν “κινδυνεύει άμεσα η δημόσια υγεία”, δεδομένου ότι στις εξαιρετικές περιπτώσεις που αυτή αναφέρεται, παραλείπεται ακόμα και η εφαρμογή της τήρησης του συνταγματικά κατοχυρωμένου, από το άρθρο 20§2 του Συντάγματος, ουσιώδους τύπου της διαδικασίας της προηγούμενης ακρόασης (ΣτΕ 3860/1997).

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους Δήμους και τις Κοινότητες της χωρικής σας αρμοδιότητας.

Την παρούσα εγκύκλιο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στη διαδρομή Περιφερειακή Διοίκηση – Αυτοδιοίκηση – Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού – Δημοτική Αστυνομία – Εγκύκλιοι.Ο Γενικός Διευθυντής
Θ. Οικονόμου


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο