Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-07-2010 ]

ΠΟΛ.1104/16.6.2010 Ποσοστό βεβαίωσης ειδικών φόρων σε περίπτωση άσκησης προσφυγής.

(Ποσοστό βεβαίωσης ειδικών φόρων σε περίπτωση άσκησης προσφυγής.)

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄-Β΄

Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ.Κωδ. : 10672 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Α. Ζαχάρωφ-Ε. Τέγα
Τηλέφωνο : 2103642922 -2103642570
FAX : 2103642251

ΠΟΛ 1104

ΘΕΜΑ: Ποσοστό βεβαίωσης ειδικών φόρων σε περίπτωση άσκησης προσφυγής.

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, διευκρινίζουμε τα εξής:
Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 81 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α΄ 58/23-4- 2010), ορίζεται ότι, σε περίπτωση άσκησης προσφυγής, το ποσοστό βεβαίωσης φόρου του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 74 του Κ.Φ.Ε. και της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του Ν. 2859/2000 αυξάνεται σε 25%. Η αύξηση εφαρμόζεται για προσφυγές που ασκούνται, και κατά συνέπεια για βεβαιώσεις που γίνονται, από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 23/4/2010(εγκύκλιος ΠΟΛ.1054/10.5.2010).

Η ανωτέρω αύξηση αφορά και στις ειδικές φορολογίες, για τις οποίες γίνεται κατά κανόνα, παραπομπή ως προς τη διαδικασία βεβαίωσης, στη φορολογία εισοδήματος ή του Φ.Π.Α.

Ενόψει των ανωτέρω, σε περίπτωση άσκησης εμπρόθεσμης προσφυγής, βεβαιώνεται ποσοστό 25% του αμφισβητούμενου κύριου φόρου, πρόσθετου φόρου κλπ. και στις κατωτέρω ειδικές φορολογίες:

1) Τέλη χαρτοσήμου
2) Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων
3) Εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ και εισφορά δακοκτονίας
4) Φόρος ασφαλίστρων
5) Ειδικός Φόρος τηλεοπτικών διαφημίσεων
6) Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και τέλος συνδρομητών καρτοκινητής τηλεφωνίας.
7) Δικαίωμα του Δημοσίου στα εισιτήρια εισόδου στα καζίνο
8) Ειδικός φόρος εισιτηρίων κινηματογράφων
9) Πρόστιμο για εγκατάσταση ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών χωρίς την καταβολή του νόμιμου τέλους (παρ. 7, αρ. 8, Ν. 2515/1997 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2, αρ. 10, Ν. 3037/2002)
10) Ειδικός φόρος σε είδη πολυτελείας.
11) Ειδικός φόρος ιδιωτικών πλοίων αναψυχής.
12) Κάθε άλλη περίπτωση για την οποία γίνεται παραπομπή στη φορολογία εισοδήματος ή Φ.Π.Α

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση άσκησης προσφυγής κατά αποφάσεως επιβολής προστίμου λόγω διεξαγωγής ή εγκατάστασης  απαγορευμένου παιγνίου (αρ. 5, Ν. 3037/2002), δεν εφαρμόζεται η ανωτέρω ρύθμιση αλλά το πρόστιμο βεβαιώνεται ολόκληρο, καθόσον οι σχετικές διατάξεις για την επιβολή του, δεν παραπέμπουν, ως προς τη διαδικασία βεβαίωσης, στη φορολογία εισοδήματος ή του Φ.Π.Α Σημειώνεται επίσης ότι, σε περίπτωση προσωρινής πράξης κατά τις διατάξεις του Ν.Δ. 4242/1962, για τις ειδικές φορολογίες που προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης τέτοιας πράξης, βεβαιώνεται ολόκληρο το ποσό που καταλογίζεται και όχι το 25% ,γιατί σύμφωνα με το άρθρο 18 του νομοθετικού αυτού διατάγματος δεν αναστέλλεται η προσωρινή βεβαίωση.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο