Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-06-2010 ]

Αριθ. Πρωτ. Δ12Β1070914ΕΞ2010/28.5.2010 Το Ι.Κ.Α, υποχρεούται να παρακρατεί φόρο με συντελεστή 8% στις αμοιβές που καταβάλλει σε κλινικές.

(Το Ι.Κ.Α, υποχρεούται να παρακρατεί φόρο με συντελεστή 8% στις αμοιβές που καταβάλλει σε κλινικές.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 28 Μαΐου 2010
Αριθ. Πρωτ. Δ12Β1070914ΕΞ2010
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ: Β'
Ταχ.Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Θ Κακλαμάνης
Τηλέφωνο: 210 3375311
ΦΑΞ :2103375001

ΠΡΟΣ: Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών
Γεν. Δ/νση Οικ/τεχνικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Γενικού Λογιστηρίου
Αγ. Κων/νου 8, 10241 Αθήνα
ΚΟΙΝ: 1. Υπουργείο Οικονομικών  Δ.Ο.Υ. ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ
Κουμουνδούρου 27, Τ.Κ.10437 Αθήνα
2.Σύνδεσμος Ελληνικών Κλινικών (ΣΕΚ)
Γραφ. Euromedica, Ερμού 2
Τ.Κ. 10563, Αθήνα


ΘΕΜΑ:Το Ι.Κ.Α, υποχρεούται να παρακρατεί φόρο με συντελεστή 8% στις αμοιβές που καταβάλλει σε κλινικές.
ΣΧΕΤ :Το αρ. ττρωτ.Γ23/261/17.12,2009 έγγραφο σας

Απαντώντας στο σχετικό έγγραφο σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1.    Με τις διατάξεις της περ.στ' της παρ.1 του άρθρου 55 του ν.2238/1994, όπως ισχύουν μετά την αντικατάσταση τους με την παρ.1 του άρθρου 15 του ν.2992/2002, ορίζεται, ότι δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωφελή ιδρύματα και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου γενικά, κατά την παροχή υπηρεσιών από επιχειρήσεις, υποχρεούνται να παρακρατούν φόρο εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή 8%.

2.  Με την αριθ. 1060204/982/Α0012/ΠΟΛ.1131/25.5.1994 διαταγή έχει γίνει δεκτό, ότι το ΙΚΑ υποχρεούται να παρακρατεί φόρο με συντελεστή 4% κατά την εξόφληση των δαπανών σε ιδιωτικές κλινικές για την παροχή υπηρεσιών νοσοκομειακής περίθαλψης σε ασφαλισμένους του.

3. Από τα στοιχεία του σχετικού εγγράφου σας προκύπτει, ότι συνάπτετε συμβάσεις με ιδιωτικές κλινικές για την παροχή υπηρεσιών σε ασφαλισμένους σας, αμειβόμενες με τιμή κλειστού ημερήσιου νοσηλίου (προκειμένου για εσωτερικούς ασθενείς) και αμειβόμενες κατά διαγνωστική εξέταση (προκειμένου για εξωτερικούς ασθενείς).

4. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω συνάγεται, ότι στις αμοιβές που καταβάλλετε για κάθε είδους παροχή υπηρεσίας από ιδιωτικές κλινικές, θα πρέπει να προβαίνετε σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 8%, ανακαλουμένης της 1060204/982/Α0012/ΠΟΛ.1131/25.5.1994 διαταγής μας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο