Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-06-2010 ]

ΙΚΑ Αρ. Πρωτ.: Γ55/778/18.6.2010 Kοινοποίηση διατάξεων του Νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/11-05-2010)

(Kοινοποίηση διατάξεων του Νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/11-05-2010))

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010
Αριθ. Πρωτ. Γ55/778

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8
Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου
Αριθμ. τηλ.: 210-5213670
Aριθ. φάξ: 210-5221649


ΘΕΜΑ: «Kοινοποίηση διατάξεων του Νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/11-05-2010)»

Σχετικά: 1. Έγγραφα υπ’ αριθμ. Φ.42000/οικ.15230/1824/15-06-2010 & Φ. 42000/οικ.14609/1757/3-6-2010 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
2. έγγραφό μας υπ’ αριθμ. Γ55/773/4-6-2010

Σε συνέχεια στο ανωτέρω σχετικό (2) έγγραφό μας σας επισυνάπτουμε:

Α) το υπ’ αριθμ. Φ. 42000/οικ.14609/1757/3-6-2010 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με το οποίο επίσης κοινοποιούνται οι διατάξεις του Ν. 3846/2010 που αφορούν στα ακόλουθα:
- στην προθεσμία προσαρμογής των ιδιωτικών κλινικών στις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 235/00
- στην προθεσμία προσαρμογής των ιδιωτικών κλινικών ως προς την ίδρυση φαρμακείου και ως προς την χρέωση των φαρμάκων.

Β) το Φ.42000/οικ.15230/1824/15-06-2010 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με το οποίο δίδονται διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση θεώρησης των συνταγών και παρέχονται οι εξής δυνατότητες:
- θεώρησης των συνταγών σε απομακρυσμένες, ορεινές και νησιωτικές περιοχές και από ελεγκτές ιατρούς άλλου φορέα εάν το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν διαθέτει ελεγκτές στην περιοχή και,
αντιστρόφως, θεώρηση συνταγών ασφαλισμένων άλλων ταμείων σε περιοχές που μόνο το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διαθέτει ελεγκτές ιατρούς
- αποστολής με τηλεομοιότυπο (fax) της συνταγής στην Νομαρχιακή ή Τοπική Μονάδα Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προκειμένου να θεωρηθεί από ελεγκτή ιατρό και να επιστραφεί με τον ίδιο τρόπο, έτσι ώστε να μπορεί ο φαρμακοποιός να επισυνάπτει την τηλεομοιοτυπία στην πρωτότυπη συνταγή.

Τονίζεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση:
- για τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που χορηγούνται από τα φαρμακεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
- για συνταγές που περιέχουν φάρμακα που αναφέρονται στην κυα Φ. 80000/οικ.11385/1394/ΦΕΚ 569/Β/2010 τα οποία προμηθεύονται οι ασφαλισμένοι από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων ή τα ιδιωτικά φαρμακεία με τη διαδικασία του «στερείται».

Σύμφωνα με τον Ν. 3846/2010 είναι πλέον υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των πεδίων της συνταγής συμπεριλαμβανομένου του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του ιατρού που συνταγογραφεί. Κατόπιν αυτού θα πρέπει όλοι οι ιατροί του Ιδρύματος να συμπληρώνουν από 1ης Ιουνίου 2010 σε κάθε συνταγή που εκδίδουν τον προσωπικό τους Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης όπως ρητά προβλέπεται στον ανωτέρω Νόμο. Η χρήση σφραγίδας στο πεδίο «ΑΜΚΑ Ιατρού» είναι επιτρεπτή με την προϋπόθεση να μην επικαλύπτονται άλλα πεδία του εντύπου της συνταγής. Σε περίπτωση που οι ιατροί δεν προχωρήσουν στην άμεση αναγραφή του ΑΜΚΑ τους το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα αναγκαστεί να προχωρήσει στην επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων.

Oι Διευθυντές των Μονάδων Υγείας του Ιδρύματος να μεριμνήσουν άμεσα προκειμένου να ορίσουν, όπου δεν υπάρχουν ήδη, ελεγκτές ιατρούς με γνώμονα τη διευκόλυνση των ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Με ευθύνη τους να δοθεί από ένα αντίγραφο του εγγράφου αυτού στους ιατρούς της μονάδας τους, που συνταγογραφούν, καθώς και από ένα αντίγραφο στους ιατρούς των Κ.Υ. και Π.Ι. της ασφαλιστικής τους περιοχής, εφόσον εκδίδουν συνταγές ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίοι θα το παραλάβουν ενυπόγραφα. Τα Υποκαταστήματα να επιδώσουν το παρόν έγγραφο με απόδειξη παραλαβής στους συνεργαζόμενους φαρμακοποιούς.Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Ε. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Γ. ΑΞΙΩΤΑΚΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο