Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-06-1996 ]

ΠΟΛ.1188/20.6.1996 Προσδιορισμός καθαρών κερδών ελαιοτριβείων

(Προσδιορισμός καθαρών κερδών ελαιοτριβείων )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 20 Ιουνίου 1996
Αρ. Πρωτ. : 1071761/1474/A0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ. : 1188

ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός καθαρών κερδών ελαιοτριβείων.

Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν, σχετικά με το παραπάνω θέμα σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:


1.- Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του Ν.2238/1994, εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος που αποκτάται από ατομική ή εταιρική επιχείρηση εμπορική, βιομηχανική ή από την άσκηση οποιουδήποτε κερδοσκοπικού επαγγέλματος το οποίο δεν υπάγεται στα ελευθέρια επαγγέλματα που αναφέρονται στο άρθρο 48 του Ν.2238/1994.

2.- Με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του ίδιου νόμου ως ακαθάριστο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις λαμβάνεται το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων από τις κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές αυτών.

3.- Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι οι εκμεταλλευτές ελαιοτριβείων αποκτούν εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις τόσο κατά το στάδιο της παροχής της υπηρεσίας της έκθλιψης των ελαιών, όσο και κατά το στάδιο της πώλησης του δικαιώματος της έκθλιψης (λάδι - ελαιοπυρήνας).
Ως ακαθάριστο έσοδο της πράξης παροχής υπηρεσίας λαμβάνεται το αντίτιμο του εκθλιπτικού δικαιώματος (λάδι - ελαιοπυρήνας), ενώ ως ακαθάριστο έσοδο κατά την πώληση, στη συνέχεια του δικαιώματος αυτού, το σύνολο του εσόδου από την πώληση αυτή.

4.- Οσον αφορά τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών των ελαιοτριβείων, αυτά, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 του Ν.2238/1994, εξευρίσκονται λογιστικώς με βάση τα δεδομένα των βιβλίων και στοιχείων, δηλαδή με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των δαπανών που αναφέρονται στο ίδιο άρθρο.

5.- Από τα παραπάνω προκύπτουν τα ακόλουθα:

α) Ως συνολικό ακαθάριστο έσοδο θεωρείται:

αα) η αξία του εκθλιπτικού δικαιώματος,

αβ) η τυχόν διαφορά μεταξύ της αξίας της ποσότητας του πωλούμενου στη συνέχεια ελαιολάδου και της αξίας με την οποία είχε αποτιμηθεί αυτό ως εκθλιπτικό δικαίωμα και

αγ) το τυχόν αντίτιμο από την πώληση του ελαιοπυρήνα.

β) Ως καθαρά κέρδη λαμβάνονται τα προκύπτοντα λογιστικώς, δηλαδή με την αφαίρεση από τα παραπάνω συνολικά ακαθάριστα έσοδα των δαπανών του ελαιοτριβείου.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο