Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-06-2010 ]

ΙΚΑ Αρ. Πρωτ.: Ε40/311/14.6.2010 Συγκεντρωτική Περιοδική Δήλωση Εισφορών

(Συγκεντρωτική Περιοδική Δήλωση Εισφορών)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 14/6/2010
Αριθμ. Πρωτ. Ε40/311

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ
ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ι. Βλατάκης
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 245
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]

ΙΔΡΥΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ


ΘΕΜΑ : «Συγκεντρωτική Περιοδική Δήλωση Εισφορών»
ΣΧΕΤ. : Εγκ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. αριθ. 25/09

Με αφορμή ερωτήματα Υποκ/των μας αλλά και εργοδοτών, σχετικά με τη Συγκεντρωτική Περιοδική Δήλωση, σας υπενθυμίζουμε τα εξής :

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 35 της Υ.Α. Φ21/544/02 (ΦΕΚ/414/τ.Β΄/02) και της παρ. 3 του άρθρου 10 Ν.3050/2002 (ΦΕΚ 214/τ.Α΄/02) θεσμοθετήθηκε η Συγκεντρωτική Περιοδική Δήλωση Εισφορών την οποία μπορούν να υποβάλλουν οι εργοδότες (μη φυσικά πρόσωπα) που απασχολούν προσωπικό για το οποίο καταβάλλουν εισφορές μόνο για φορείς ή κλάδους και λογαριασμούς κοινωνικής πολιτικής τις οποίες εισπράττει το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.. Η δήλωση αναφέρεται σε κάθε ημερολογιακό τρίμηνο απασχόλησης και υποβάλλεται εγγράφως στο Υποκ/μα ή Παρ/μα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου λειτουργεί η έδρα του εργοδότη.

Οι διατάξεις περί Συγκεντρωτικής Περιοδικής Δήλωσης ίσχυσαν, για μεταβατική περίοδο, μετά από διαδοχικές παρατάσεις, έως 31/7/09.

Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, βάσει των διατάξεων της Υ.Α.. Φ11321/30819/1997/04 (ΦΕΚ/496/τ.Β΄/04) δόθηκε δυνατότητα υποβολής Συγκεντρωτικής Περιοδικής Δήλωσης και σε φορείς υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στον Ο.Α.Ε.Δ. για ορισμένες κατηγορίες ασφαλισμένων, σε Δημόσια – Ιδιωτικά ΚΕΚ, στον Ο.Ε.Ε.Κ., σε Ιδρύματα κ.λ.π..

Από την ως άνω ημερομηνία παύει να ισχύει η δυνατότητα υποβολής Συγκεντρωτικής Περιοδικής Δήλωσης Εισφορών αφού οι εργοδότες πλέον υποχρεούνται να υποβάλλουν Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις για όλους τους εργαζόμενούς τους.

Για λόγους χρηστής Διοίκησης οι Δηλώσεις Γ΄, Δ΄ τριμήνων 2009 και Α΄ τριμήνου 2010 οι οποίες έχουν παραληφθεί από τις Υπηρεσίες μας και έχουν καταχωρηθεί στο Μηχανογραφικό μας Σύστημα θεωρούνται ως καλώς παραληφθείσες και καταχωρηθείσες.

Από την περίοδο υποβολής των Α.Π.Δ. Β΄ τριμήνου 2010 και εφεξής, δεν θα παραλαμβάνονται Συγκεντρωτικές Δηλώσεις.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
α/α
ΓΡ. ΑΞΙΩΤΑΚΗ


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο