Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-06-2010 ]

Aρ. πρωτ: οικ.10326/13.5.2010 Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος

(Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος)

Κατηγορία: Ασφάλεια και Υγιεινή Εργαζομένων

Aθήνα, 13. 05. 2010
Aρ. πρωτ: οικ.10326

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA
YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΠΕΙΓΟΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
Tαχ. Δ/νση : Δραγατσανίου 8
Τ.Κ : 10110 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορ. : Χρ. Τουφεκούλα
Τηλ.: 210.3748711
e-mail : [email protected]

Θέμα: Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος

Σχετικά: α) Η με αρ. πρ. 10349/10.06.2009 εγκύκλιος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

β) Η με αρ. πρωτ. 10261/20.04.2010 εγκύκλιος της Δ/νσης Προγραμματισμού και Συντονισμού Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης του Σ.ΕΠ.Ε.
Εν όψει της επικείμενης θερινής περιόδου σας γνωρίζουμε ότι παραμένει σε ισχύ η με αρ. πρ. 10349/10-06-2009 εγκύκλιος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας με θέμα:
«Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος» (α΄ σχετικό) και επισημαίνουμε την αναγκαιότητα εντατικοποίησης των προληπτικών ελέγχων καθώς και άμεσης ανταπόκρισης σε περίπτωση σχετικών καταγγελιών, από τις κατά τόπους
υπηρεσίες Τεχνικής & Υγειονομικής Επιθεώρησης του Σ.ΕΠ.Ε. (ΚΕ.Π.Ε.Κ. και Τμήματα), σε όλους τους εργασιακούς χώρους, υπαίθριους και στεγασμένους, όπου αναμένεται ότι θα υπάρξει επί πλέον θερμική επιβάρυνση λόγω υψηλών τιμών θερμοκρασίας-υγρασίας και
ακτινοβολούμενης θερμότητας.
Οι ανωτέρω έλεγχοι να γίνουν στα πλαίσια του «Προγράμματος ελέγχων κατά τους θερινούς μήνες και ιδιαίτερα σε περιόδους καύσωνα σε υπαίθριες εργασίες (π.χ. αγροτικές εργασίες, οικοδομές), ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες και σε βιομηχανικούς χώρους με σημαντική θερμική καταπόνηση (μεταλλουργίες, κλωστοϋφαντουργίες κ.ά.)» το οποίο, παρά το γεγονός ότι περιλαμβάνεται στον προγραμματισμό της Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης του Σ.ΕΠ.Ε. για το δεύτερο εξάμηνο τρέχοντος έτους (β΄ σχετικό), θα τεθεί σε εφαρμογή όποτε απαιτηθεί από τις καιρικές συνθήκες, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα ακολουθήσουν την
παρούσα εγκύκλιο.

Οι Δ/νσεις των ΚΕ.Π.Ε.Κ. παρακαλούνται να αποστείλουν το παρόν έγγραφο στα Τμήματα και Γραφεία Τεχνικής & Υγειονομικής Επιθεώρησης της αρμοδιότητάς τους, για την ενημέρωση όλων των υπαλλήλων με υπογραφή.
EΣΩΤ. ΔIANOMH:
1. Γραφείο κ. Ειδικού Γραμματέα
2. Σ1, Σ3, Σ2
3. Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών
4. Κ.Φ.
Ο
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δρ ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΛΑΡΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο