Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-06-2010 ]

ΙΚΑ Αρ.Πρωτ.: Σ48/48/28.5.2010 Αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Ε.Κ.Α.Σ. (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)

(Αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Ε.Κ.Α.Σ. (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ))

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
8/6/2010

Αθήνα, 28/5/2010
Αριθ. Πρωτ. Σ48/48

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: Κ. Νικολοπούλου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215192
e-mail : [email protected]

ΓΕΝ. ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Ε.Κ.Α.Σ.»
Σχετ: Η με αρ. 30/2010 Εγκύκλιος.

Όπως είναι γνωστό, με την ανωτέρω σχετική Εγκύκλιο σας κοινοποιήθηκε η με αρ. Φ11321/27868/2210/18-3-2010 Υπουργική Απόφαση, με την οποία καθορίστηκαν τα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ., καθώς και τα εισοδηματικά κριτήρια για το έτος 2009 και δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή της.

Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. Σ01/126/21-5-2010 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Πληροφορικής χορηγήθηκαν εκ παραδρομής, αναδρομικά από 1-1-2009, ποσά Ε.Κ.Α.Σ. σε συνταξιούχους οι οποίοι συμπληρώνουν το 60ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος 2010.

Επίσης, χορηγήθηκε Ε.Κ.Α.Σ. σε συνταξιούχους οι οποίοι λαμβάνουν και επίδομα παραπληγίας, επειδή για το έτος 2007, τα εισοδήματα του οποίου αποτελούν κριτήριο για τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. για το έτος 2009 , δεν υπήρχε σύνδεση στο αρχείο συντάξεων. Επιπλέον, σε συνταξιούχους οι οποίοι συμπλήρωσαν το 60ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος 2009, χορηγήθηκαν αναδρομικά ποσά Ε.Κ.Α.Σ., όχι από την 1η του επομένου μήνα της συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας αλλά από την 1/1/2009.

Η ανωτέρω Διεύθυνση έχει ήδη αποστείλει καταστάσεις συνταξιούχων στους οποίους χορηγήθηκε το Ε.Κ.Α.Σ. χωρίς να το δικαιούνται προκειμένου να διακοπεί άμεσα με μήνα 7/2010.

Όσον αφορά στο θέμα της επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, θα πρέπει άμεσα βάσει των ανωτέρω καταστάσεων να αποσταλούν προσκλήσεις, με αποδεικτικό παραλαβής, με τις οποίες θα καλούνται οι ανωτέρω συνταξιούχοι να επιστρέψουν τα ποσά που πιστώθηκαν στους λογαριασμούς τους με την πληροφορία ότι, εφόσον προσέλθουν και επιστρέψουν εφάπαξ τα ποσά μέχρι το
τέλος του επομένου της έκδοσης του παρόντος εγγράφου μήνα, δε θα εκδοθεί απόφαση αναζήτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Στις περιπτώσεις που θα παρέλθει το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα χωρίς να έχουν επιστραφεί τα ανωτέρω ποσά, θα πρέπει να προβαίνετε στην έκδοση καταλογιστικών αποφάσεων με τις οποίες θα αναζητούνται άτοκα τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά με παρακράτηση μέχρι το ¼ από το ποσό της μηνιαίας σύνταξης.




Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο