Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-06-1996 ]

ΠΟΛ.1184/20.6.1996 Φορολογικές συναλλαγές ανθοπωλών και τρίτων προσώπων που διαμεσολαβούν για την εκτέλεση παραγγελιών μέσω τρίτων

(Φορολογικές συναλλαγές ανθοπωλών και τρίτων προσώπων που διαμεσολαβούν για την εκτέλεση παραγγελιών μέσω τρίτων)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 20 Ιουνίου 1996
Αρ. Πρωτ.: 1035585/320/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ.: 1184
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 12η, 14η, 15η
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α΄ - Β΄ , Α΄ - Β΄

ΘΕΜΑ : Φορολογικές συναλλαγές ανθοπωλών και τρίτων προσώπων που διαμεσολαβούν για την εκτέλεση παραγγελιών μέσω τρίτων.

Εχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5 παραγρ. 2, 17 και 58 παραγρ. 3, του Ν.1642/1986.

2. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γη' της περίπτωσης γ' και της περίπτωσης δ' του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992 - ΦΕΚ Α' 86).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.2008/1992 (ΦΕΚ Α' 16).

4. Την υπ' αριθμ. 411/24.1.1996 (ΦΕΚ Β' 58) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για την ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

5. Την απόφαση 1104762/824/ΠΟΛ. 1212/19.9.1994 (ΦΕΚ Β' 735) με την οποία ρυθμίστηκαν φορολογικά θέματα συναλλαγών ανθοπωλών μέσω του σωματείου "ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ ΕΛΛΑΣ".

6. Το γεγονός ότι διαμεσολαβούν στην πώληση των λουλουδιών και άλλα σωματεία ή πρόσωπα πραγματοποιώντας τις ίδιες εργασίες, όπως η "ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ ΕΛΛΑΣ" και επιβάλλεται η ομοιόμορφη αντιμετώπιση σε ίδια φορολογικά θέματα.

7. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Οι διατάξεις της απόφασής μας 1104762/824/Α0015/ΠΟΛ. 1212/19.9.1994 (ΦΕΚ Β' 735), με την οποία ρυθμίστηκαν οι φορολογικές συναλλαγές των ανθοπωλών, μέσω του σωματείου "ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ ΕΛΛΑΣ", εφαρμόζονται για όλες τις περιπτώσεις διάθεσης ανθέων από ανθοπώλες, στις οποίες η παραγγελία εκτελείται από πρόσωπο (ανθοπώλη) διαφορετικό αυτού που την δέχθηκε, η δε αξία των παραγγελιών διακανονίζεται με την μεσολάβηση τρίτων (σωματείων ή επιτηδευματιών).

2. Η απόφαση αυτή που ισχύει από 1 Αυγούστου 1996 να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο