Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-06-2010 ]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΕ 49/3.6.2010 Κάλυψη ασφαλιστικών υποχρεώσεων με χορήγηση δανείων από Πιστωτικά Ιδρύματα με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ)

(Κάλυψη ασφαλιστικών υποχρεώσεων με χορήγηση δανείων από Πιστωτικά Ιδρύματα με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ))

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΑΘΗΝΑ   3/6/2010
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ8/21/55610

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                            
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ           
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ
(ΟΑΕΕ)
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                  
Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ                                                                        
ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ                                               

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18                                             
ΠΛΗΡΟΦ: ΑΛ. ΧΑΛΚΙΩΤΟΥ                                                                   
ΤΗΛΕΦ: 210 5285617                                                       
FAX: 210 5285599                                                   
          
                                                                                    
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :  49

ΘΕΜΑ: «Κάλυψη ασφαλιστικών υποχρεώσεων με χορήγηση δανείων από Πιστωτικά Ιδρύματα με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ)».

   
Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι ετέθη σε εφαρμογή το πρόγραμμα «Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ χαμηλότοκων δανείων για την κάλυψη φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων Μικρών Επιχειρήσεων/Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων». 

Η διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος ορίζεται από την ημερομηνία έγκρισης αυτού (Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπ. Ο. και ΥΠΟΙΑΝ Αριθ. Οικ. 5486/539/27-5-2010 ΦΕΚ 730Β/27-5-2010) έως την 31/12/2010 εκτός αν η εξάντληση του προϋπολογισμού πραγματοποιηθεί νωρίτερα.
   
Ειδικότερα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις προς τις τράπεζες είναι η 31/10/2010 και παραλαβής των αιτήσεων αυτών από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ η 20/11/2010.
   
Για τη δυνατότητα εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών μέσω του παραπάνω προγράμματος απαιτείται η αίτηση για τη χορήγηση του δανείου να συνοδεύεται από βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα για το ύψος των οφειλών έως και την ημερομηνία προσφυγής του σε αυτόν.
   
Σύμφωνα με την αριθ.πρ.3465/26-5-2010 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου ΟΑΕΕ η χορήγηση της παραπάνω βεβαίωσης είναι επιτρεπτή, καθόσον αυτή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη δανειοδότηση του ασφαλισμένου πάρα τον περιορισμό που προβλέπει το άρθρο 11 του Κανονισμού Ασφαλιστικής Λειτουργίας ΟΑΕΕ.
   
Ο ασφαλισμένος θα πρέπει να απευθυνθεί υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα ΟΑΕΕ που ανήκει. Ο αρμόδιος υπάλληλος εφόσον ελέγξει όλες τις εισφορές καθώς και τυχόν παλαιές οφειλές μη καταχωρημένες στο μηχανογραφικό σύστημα, χορηγεί τη εν λόγω βεβαίωση, ως συνημμένο υπόδειγμα, αποκλειστικά και μόνο για χορήγηση δανείου από Πιστωτικό Ίδρυμα με την εγγύηση της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. 
   
Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει υπαχθεί σε ρύθμιση, η βεβαίωση αυτή θα χορηγείται με βάσει τις υπολειπόμενες δόσεις της ρύθμισης, όπως αυτές εμφανίζονται κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος και εφόσον πληρούνται οι όροι αυτής.
    
Για τον τρόπο εξόφλησης των ασφαλιστικών εισφορών μετά τη χορήγηση του δανείου από το Πιστωτικό Ίδρυμα και την κατάθεση της δίγραμμης επιταγής υπέρ ΟΑΕΕ, θα ακολουθήσει νεώτερη οδηγία.
   
Του παρόντος να λάβουν γνώση ενυπόγραφα οι υπηρετούντες στην μονάδα σας υπάλληλοι.
   


                                                           
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ι.ΜΑΡΙΑ                                                                                                                                                                                                      

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο