Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-06-2010 ]

ΙΚΑ Αρ. Πρωτ. Γ55/773/04.06.2010 Kοινοποίηση διατάξεων του Νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/11-05-2010).

(Kοινοποίηση διατάξεων του Νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/11-05-2010).)

Κατηγορία: Ασφάλεια και Υγιεινή Εργαζομένων

Αθήνα, 04 Ιουνίου 2010
Αριθ. Πρωτ. Γ55/773

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ                                               
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8
Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου
Αριθμ. τηλ.: 210-5213670
Aριθ. φάξ: 210-5221649


ΘΕΜΑ: Kοινοποίηση διατάξεων του Νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/11-05-2010)


Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 66/11-05-2010, τεύχος Α, δημοσιεύτηκε ο Νόμος 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις».

Ειδικότερα στον Ν. 3846/2010 καθορίζονται θέματα ελέγχου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (Άρθρο 32) όπως:

1) η υποχρεωτική συμπλήρωση όλων των πεδίων της συνταγής συμπεριλαμβανομένου του ΑΜΚΑ του ιατρού που συνταγογραφεί

2) η υποχρέωση θεώρησης συνταγών η αξία των οποίων ξεπερνά τα 150 ευρώ

3) κυρώσεις/πρόστιμα προς ιατρούς/φαρμακοποιούς. Για τις κυρώσεις αυτές θα ενημερωθείτε αναλυτικά με επόμενο έγγραφο της Φαρμακευτικής Διεύθυνσης

Τα 1 και 2 ισχύουν από 1ης Ιουνίου 2010.

Ο ανωτέρω Νόμος περιλαμβάνει και διατάξεις που αφορούν:

- Στην προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 19 που Π.Δ. 235/2000 προθεσμία προσαρμογής των ιδιωτικών κλινικών όπως αυτή έχει παραταθεί μέχρι σήμερα (Άρθρο 26)

- Στις προθεσμίες προσαρμογής των φαρμακείων και της χρέωσης φαρμάκων των ιδιωτικών κλινικών (Άρθρο 27)

οι οποίες τίθεται σε άμεση εφαρμογή από της δημοσίευσης του Νόμου.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Ε. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο