Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-06-1996 ]

ΠΟΛ.1185/18.6.1996 Δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσης φορολόγησης περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής, για τα οποία έχει μετατεθεί ο χρόνος γένεσης της φορολογικής ενοχής

(Δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσης φορολόγησης περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής, για τα οποία έχει μετατεθεί ο χρόνος γένεσης της φορολογικής ενοχής )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 18 Ιουνίου 1996
Αριθ. Πρωτ.: 1070138/564/Α.0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13η)
ΤΜΗΜΑ: Α'

ΠΟΛ.: 1185

ΘΕΜΑ : Δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσης φορολόγησης περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής, για τα οποία έχει μετατεθεί ο χρόνος γένεσης της φορολογικής ενοχής.

Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:


1. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τη φορολογία κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών (άρθρα 1, 2, 34, 6, 7, 39, 40 Ν.Δ.118/1973) κάθε μεταβίβαση περιουσίας αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής υπόκειται σε φόρο, για την καταβολή του οποίου υπόχρεος είναι ο δικαιούχος της κτήσης και ο οποίος (φόρος) είναι συνάρτηση του ύψους της μεταβιβαζόμενης περιουσίας και της συγγενικήςσχέσης του δικαιοδόχου προς το δικαιοπάροχο. Η φορολογική υποχρέωση γεννιέται κατά κανόνα κατά το χρόνο θανάτου ή σύστασης της δωρεάς και της γονικής παροχής αντίστοιχα.

Κατ' εξαίρεση, η φορολογική υποχρέωση γεννιέται σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο στις περιπτώσεις που περιοριστικά ορίζονται στα άρθρα 7 και 40 του Ν.Δ.118/1973 (π.χ. κατά το χρόνο πλήρωσης της αίρεσης, λήξης της επιδικίας, συντέλεσης της ρυμοτομίας, συνένωσης της ψιλής κυριότητας με την επικαρπία κ.λπ.). Ειδικά για την ψιλή κυριότητα προβλέπεται ότι η φορολογική ενοχή μπορεί να γεννηθεί και κατά το χρόνο που ο φορολογούμενος ψιλός κύριος θα ζητήσει, με την υποβολή της οικείας δήλωσης, την άμεση φορολόγηση αυτής. Περαιτέρω ορίζεται ότι, σε περίπτωση μεταβίβασης της ψιλής κυριότητας με αντάλλαγμα πριν τη συνένωση αυτής με την επικαρπία, υποβάλλεται η οικεία δήλωση και υπόκειται σε φόρο η ψιλή κυριότητα με χρόνο φορολογίας το χρόνο σύνταξης του μεταβιβαστικού συμβολαίου (άρθρο 16 παρ. 5 Ν.Δ.118/1973).

2. Από τα παραπάνω προκύπτει σαφώς ότι, στις περιπτώσεις που ρητά από το νόμο (άρθρα 7 και 40 Ν.Δ.118/1973) προβλέπεται η μετάθεση του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης, δεν καταλείπεται στο φορολογούμενο καμμία διακριτική ευχέρεια να επιλέξει διάφορο χρόνο υπαγωγής στη φορολογία πέραν εκείνου τον οποίο εξαιρετικά ο νόμος καθορίζει και αυτό γιατί οι περί φορολογίας διατάξεις, ως περιέχουσες κανόνες ουσιαστικού δικαίου, δεν μπορούν να εφαρμοσθούν κατά την κρίση του φορολογουμένου.
Συνεπώς, αν από διάταξη νόμου αυτοδίκαια και εξαιρετικά μετατίθεται ο χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης, ο φορολογούμενος θα πρέπει να αναμείνει μέχρι το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης. Δυνατότητα απόκλισης προβλέπεται μόνο με ρητή διάταξη νόμου ειδικά για την περίπτωση της φορολόγησης της ψιλής κυριότητας.

3. Απ' όσα πιο πάνω αναφέρθηκαν, προκύπτει ότι, σε κάθε περίπτωση που αυτοδίκαια μετατίθεται ο χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 40 του Ν.Δ.118/1973, δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσης φορολόγησης είτε λόγω περαιτέρω μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων της κτήσης, είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, πλην της δυνατότητας άμεσης φορολόγησης της ψιλής κυριότητας κατά το άρθρο 16 παρ. 5 του πιο πάνω Ν.Δ.118/1973.

4. Σχετική με τα παραπάνω είναι η υπ' αριθ. 415/1989 γνωμοδότηση της Νομικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο