Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-06-2010 ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2172/31.5.2010 Γνωστοποίηση της έκτακτης εισφοράς του άρθρου 5 του ν. 3845/2010 στις τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε 31.3.2010

(Γνωστοποίηση της έκτακτης εισφοράς του άρθρου 5 του ν. 3845/2010 στις τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε 31.3.2010)

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

Αθήνα, 31 Μαΐου 2010
Αρ. πρωτ.: 2172

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.

Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, 105 62 Αθήνα,
Τηλ. 210 33 77 100,
Fax. 210 33 77 115,
web:www.hcmc.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Τμήμα Περιοδικής Πληροφόρησης

Προς:
Εταιρίες με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Θέμα: Γνωστοποίηση της έκτακτης εισφοράς του άρθρου 5 του ν.3845/2010 στις τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε 31.3.2010


Με το άρθρο 5 τουν.3845/2010 (ΥΕΚ Α΄65/6.5.2010), επιβλήθηκε έκτακτη εφάπαξ εισφορά κοινωνικής ευθύνης, στο συνολικό καθαρό εισόδημα των νομικών προσώπων, του οικονομικού έτους 2010, εφόσον το εισόδημα αυτό υπερβαίνει τα εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 10, το εν λόγω γεγονός είναι μεταγενέστερο μη διορθωτικό της περιόδου αναφοράς που έληξε την 31.3.2010. Ως εκ τούτου δεν λογιστικοποιείται στα αποτελέσματα του α΄τριμήνου 2010, αλλά γνωστοποιείται, περιγραφικά και ποσοτικά, στις σημειώσεις των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της εν λόγω περιόδου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την παρ. 21 του ΔΛΠ 10.

Καλούνται οι εταιρίες οι οποίες δεν έχουν προβεί στις ανωτέρω γνωστοποιήσεις στις τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις που δημοσιοποίησαν για την περίοδο που έληξε την 31.3.2010, να προβούν άμεσα σε σχετική ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 21 του ν.3556/2007.


Για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Ιλιάννα Κούρκαφα
Προϊστάμενη Διεύθυνσης


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο