Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-06-2010 ]

Αποφ. Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Φ5β/1930/249/Δ:3/2010 Αναπροσαρμογή των ισχυόντων τιμολογίων αμοιβής των φορτ/τών, κομιστών Τελωνείων, αχθοφόρων και σημειωτών ξηράς, έτους 2010

(Αναπροσαρμογή των ισχυόντων τιμολογίων αμοιβής των φορτ/τών, κομιστών Τελωνείων, αχθοφόρων και σημειωτών ξηράς, έτους 2010)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αριθμ. Φ5β/1930/249/Δ:3

Αναπροσαρμογή των ισχυόντων τιμολογίων αμοιβής των φορτ/τών, κομιστών Τελωνείων, αχθοφόρων και σημειωτών ξηράς, έτους 2010.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
(α) του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98/Α/2005),
(β) του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» (Φ.Ε.Κ. 163/Α/1989),
(γ) τις διατάξεις του άρθρου 29α του Ν. 1558/1985 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 137), όπως έχουν κωδικοποιηθεί και ισχύουν με το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98),
(δ) τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 3239 /1955, του άρθρου 3 του Ν.Δ 1254/1949,
(ε) του Ν. 2362/1995 (Α΄ 247).

2. Τις σχετικές προτάσεις των Ε.Ρ.Φ.Ξ. όπως διατυπώθηκαν στα σχετικά πρακτικά τους.

3. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν έχει αναδρομική ισχύ.

4. Το αριθ. 14910/76/8−04−2010 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με την αναπροσαρμογή των Τιμολογίων Αμοιβής των φορτ/τών, κομιστών Τελωνείων, αχθοφόρων και σημειωτών Λιμένων και Ξηράς, για το έτος 2010.

5. Την εξέλιξη του Δείκτη τιμών Καταναλωτή και την εισοδηματική πολιτική για το έτος 2010.

6. Ότι, από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε για το έτος 2010, την αναπροσαρμογή των ισχυόντων τιμολογίων αμοιβής των φορτοεκφορτωτών, κομιστών Τελωνείων, αχθοφόρων και σημειωτών ξηράς: Αθηνών, Αγρινίου, Αμαλιάδος, Αλεξάνδρειας−Πλατέως και Περιχώρων, Βέροιας, Βόλου, Γιαννιτσών, Διδυμότειχου, Έδεσσας & Αριδαίας, Ζακύνθου, Ηρακλείου (σωμ. Ξηράς και Λαχ/ράς), Θεσσαλονίκης, Καλαμάτας, Καλαμπάκας, Κιάτου−Βέλου, Κομοτηνής, Καβάλας, Λάρισας, Νάουσας, Ξάνθης, Ορεστιάδας, Πειραιά, Σερρών, Νιγρίτας, Χανίων, Τρικάλων κατά ποσοστό 2%.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 14 Μαίου 2010


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο