Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-06-2010 ]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΕ Αριθ.31/15.4.2010 Ασφαλιστική αντιμετώπιση των μεταφερόμενων στον ΟΑΕΕ ξενοδόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3655/2008 που είναι παράλληλα συνταξιούχοι ΟΑΕΕ προερχόμενοι από τα πρώην ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ

(Ασφαλιστική αντιμετώπιση των μεταφερόμενων στον ΟΑΕΕ ξενοδόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3655/2008 που είναι παράλληλα συνταξιούχοι ΟΑΕΕ προερχόμενοι από τα πρώην ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΑΘΗΝΑ  15/04/2010                                                                                                    
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ39/3/36309

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ              
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ
(ΟΑΕΕ)
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              
Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ                                                                              
ΤΜΗΜΑ: EΣΟΔΩΝ                                                                                 

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18    
ΠΛΗΡΟΦ: K. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ-Α. ΧΑΛΚΙΩΤΟΥ       
ΤΗΛΕΦ: 210 5285617                                                    
FAX: 210 5285599                                                                          
                                   

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :  31 

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστική αντιμετώπιση των μεταφερόμενων στον ΟΑΕΕ ξενοδόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3655/2008 που είναι παράλληλα συνταξιούχοι ΟΑΕΕ προερχόμενοι από τα πρώην ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ».

    
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν 3655/2008, οι ασφαλισμένοι του Ταμείου Πρόνοιας Ξενοδόχων εντάχθηκαν από 1/8/2008 στον Κλάδο Σύνταξης και στον Κλάδο Υγείας του ΟΑΕΕ.
   
Στις ανωτέρω διατάξεις δεν υπήρξε πρόβλεψη αντίστοιχη των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 37 του Π.Δ. 258/2005 ώστε να επιλύονται θέματα ταυτόχρονης ασφάλισης και συνταξιοδότησης, παράλληλων συντάξεων ή παράλληλου χρόνου ασφάλισης.
   
Περαιτέρω  για τα θέματα αυτά απαιτείται νομοθετική ρύθμιση και ήδη η Δ/νση Παροχών Συντάξεων έχει απευθυνθεί εγγράφως στο αρμόδιο Υπουργείο.
   
Προκειμένου λοιπόν να αντιμετωπισθούν ασφαλιστικά οι μεταφερόμενοι στον ΟΑΕΕ ξενοδόχοι οι οποίοι είναι παράλληλα συνταξιούχοι ΟΑΕΕ από το πρώην ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ και μέχρι να διευκρινισθούν νομοθετικά :
- εάν ο χρόνος που θα διανυθεί στον ΟΑΕΕ λόγω της υποχρεωτικής τους ασφάλισης ,λόγω μεταφοράς τους από το Τ.Π.Ξ. ως ξενοδόχοι, θα υπολογιστεί στον ήδη διανυθέντα χρόνο του καταργούμενου Ταμείου με τον οποίο έχουν καταστεί συνταξιούχοι,
- εάν θα τεθούν περιορισμοί στις συντάξεις των ανωτέρω ασφαλισμένων  κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του Ν 2676/1999,
θέτουμε υπόψη σας τα παρακάτω:

• Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν 3655/2008 «Κάθε ασφαλισμένος του εντασσόμενου Ταμείου που μεταφέρεται στον ΟΑΕΕ κατατάσσεται στην 1η ασφαλιστική κατηγορία του Οργανισμού. Για την μετάταξή του στις επόμενες ασφαλιστικές κατηγορίες, καθώς και για την επιλογή ανώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 του ΠΔ 258/2005 όπως ισχύουν κάθε φόρα».
    
Όπως προκύπτει από το ανωτέρω άρθρο οι μεταφερόμενοι στον ΟΑΕΕ ξενοδόχοι αντιμετωπίζονται ως προς την κατάταξη σε ασφαλιστικές κατηγορίες όπως οι ασφαλισμένοι κατά την πρώτη υπαγωγή τους στον Οργανισμό.
    
Συνεπώς και οι μεταφερόμενοι στον ΟΑΕΕ ξενοδόχοι που είναι παράλληλα συνταξιούχοι ΟΑΕΕ, θα αντιμετωπίζονται ως προς την κατάταξη σε ασφαλιστικές κατηγορίες όπως οι ασφαλισμένοι κατά την πρώτη υπαγωγή τους στον Οργανισμό και συνεπώς θα κατατάσσονται στην 1η ασφαλιστική κατηγορία.

• Με δεδομένο ότι με την αριθ.982/86/12-10-2009 απόφαση ΔΣ ΟΑΕΕ, προκειμένου να αποφευχθούν δυσχέρειες στην χορήγηση των συντάξεων, αποφασίστηκε να καταβάλλονται κανονικά οι συντάξεις των συνταξιούχων του ΟΑΕΕ οι οποίοι τυγχάνουν ασφαλισμένοι λόγω μεταφοράς του από το Ταμείο Πρόνοιας Ξενοδόχων και αντίστροφα και συνεπώς δεν αναστέλλεται η σύνταξη τους κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του N. 2676/1999, οι παραπάνω ασφαλισμένοι θα πρέπει από την ημερομηνία ένταξης του Ταμείου Πρόνοιας Ξενοδόχων στο ΟΑΕΕ (1/8/2008) και μέχρι να διευθετηθεί νομοθετικά το θέμα, να καταβάλλουν και την προσαύξηση του 40% του ΛΑΦΚΑ.

• Τέλος σύμφωνα με το αριθ. πρ. ΔΙΑΣΦ/Φ35/4/16682/12-2-2010 έγγραφο του Τμήματος Μητρώου της Δ/νσης Ασφάλισης, το οποίο και σας επισυνάπτουμε , θα πρέπει να γίνονται ενοποιήσεις Μητρώων με τους όρους που αναφέρονται σε αυτό.
     
Της παρούσης να λάβουν γνώση ενυπόγραφα οι υπηρετούντες στην μονάδα σας υπάλληλοι.


 


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Κ.  ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ι. ΜΑΡΙΑ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο