Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-06-2010 ]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΕ Αριθ.16/26.2.2010 Περί των διαφορών που προκύπτουν από αναδρομική ανακατάταξη σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία

(Περί των διαφορών που προκύπτουν από αναδρομική ανακατάταξη σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΑΘΗΝΑ 26/02/2010                                                                                                                                                                                                  

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ8/11/22009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ              
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ)
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                               
Δ/ΝΣΗ:  ΕΣΟΔΩΝ                                               
ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ                                                                             

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18                         
ΠΛΗΡΟΦ: Κ. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ -Α. ΧΑΛΚΙΩΤΟΥ                                                      
ΤΗΛΕΦ: 210 5285690                           
FAX: 210 5285599                                                                             


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :  16

ΘΕΜΑ : «Περί των διαφορών που προκύπτουν από αναδρομική ανακατάταξη σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία»

  
Αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε ότι το ΔΣ του ΟΑΕΕ με την απόφαση αριθ.84/103/8-2-2010 αποφάσισε όπως εφαρμοσθεί εκ νέου η απόφαση του ΔΣ ΟΑΕΕ με αριθ.969/1/461/15-12-2003 που αφορά τον υπολογισμό των διαφορών από αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας όπου θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η τιμή που ίσχυε κατά την ημέρα της λανθασμένης καταβολής χωρίς τέλη καθυστέρησης και όχι η τιμή της τρέχουσας εισφοράς, στις περιπτώσεις:

1. ασφαλισμένων που ενώ έχουν υποβάλει αίτηση, η ενοποίηση των λογαριασμών ασφάλισης έχει καθυστερήσει λόγω λειτουργικών προβλημάτων των Περιφερειακών Τμημάτων

2. καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που προκύπτουν διαφορές από ανακατάταξη χωρίς την ευθύνη του ασφαλισμένου και  αποδεδειγμένα δεν υπήρξε δόλος ή πρόθεση αλλά σύγχυση κατά τη συναλλαγή.
   
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της απόφασης, είναι να γίνει έρευνα από τον Προϊστάμενο και να προκύπτει με σαφήνεια ότι δεν υπάρχει ευθύνη του ασφαλισμένου. Στο πόρισμα που θα υποβληθεί στην αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση θα πρέπει να καταγράφεται η έκταση του προβλήματος, πως προέκυψε το λάθος και θα προτείνεται η εφαρμογή της απόφασης του ΔΣ του ΟΑΕΕ.

Μετά τον έλεγχο των αναφερομένων ο αρμόδιος Διευθυντής θα δίνει έγκριση για την εφαρμογή της ανωτέρω αναφερόμενης απόφασης.
   
Με δεδομένο ότι η ανωτέρω αναφερόμενη απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΕ έχει ισχύ μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, εφιστούμε την προσοχή σας για ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων για την κατάταξη και τον υπολογισμό της προκύπτουσας οφειλής σύμφωνα με τα ανωτέρω.
   
Ευνόητο είναι ότι οι προκύπτουσες οφειλές δύναται να ρυθμιστούν κατά τα γνωστά.
  
Επισημαίνουμε ότι η εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης ΔΣ του ΟΑΕΕ θα γίνεται με τις προϋποθέσεις της ανωτέρω περιγραφόμενης διαδικασίας.
   
Της παρούσης να λάβουν γνώση οι υπηρετούντες στην μονάδα σας υπάλληλοι.

                                                           


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

                                                                                             
Ακριβές Αντίγραφο
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ι. ΜΑΡΙΑ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο