Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-05-2010 ]

Δ12 1061769 ΕΞ 2010/10.5.2010 Τύπος και περιεχόμενο του εκκαθαριστικού σημειώματος για την επιβολή της έκτακτης εφάπαξ εισφοράς φυσικών προσώπων οικ. έτους 2010.

(Τύπος και περιεχόμενο του εκκαθαριστικού σημειώματος για την επιβολή της έκτακτης εφάπαξ εισφοράς φυσικών προσώπων οικ. έτους 2010.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

(ΦΕΚ Β' 683/ 19.05.10)

Αριθμ. Δ12 1061769 ΕΞ 2010−13/5/2010

Τύπος και περιεχόμενο του εκκαθαριστικού σημειώματος για την επιβολή της έκτακτης εφάπαξ εισφοράς φυσικών προσώπων οικ. έτους 2010.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α΄ 40/15.03.2010).

2. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού που ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ, αποφασίζουμε:

Ο τύπος και το περιεχόμενο του εκκαθαριστικού σημειώματος για την επιβολή της έκτακτης εφάπαξ εισφοράς φυσικών προσώπων και σχολαζουσών κληρονομιών έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Μαΐου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο