Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-05-2010 ]

Αριθ.Πρωτ.: 25733/19.05.2010 Χορήγηση άδειας διευκολύνσεων σε υπαλλήλους με οικογενειακές υποχρεώσεις

(Χορήγηση άδειας διευκολύνσεων σε υπαλλήλους με οικογενειακές υποχρεώσεις)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθ.Πρωτ.: 25733
Αθήνα,  19  Μαΐου  2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ   
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ   
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Α.   
     
Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27   
Τ.Κ.: 10183 Αθήνα        
Πληροφορίες: Η.Καπίδου   
e-mail:   
Τηλέφωνο: 213-1364360   
FAX: 213-1364383   


ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας διευκολύνσεων σε υπαλλήλους με οικογενειακές υποχρεώσεις

ΣΧΕΤ.:το με Α.Π.: Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. /Φ.1Δ/3593/7-4-2010  (αρ. έκθεσης 230/Θ/2010)


Κατόπιν πρότασης του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης που προέκυψε ύστερα από εξέταση καταγγελίας δημοτικού υπαλλήλου αναφορικά με την υποχρέωση της υπηρεσίας να χορηγήσει τη διευκόλυνση της παρ. 2 του άρθρου 60 του ΚΚΔΚΥ (ν.3584/2007) για ανατροφή τέκνου το χρονικό διάστημα στο οποίο αιτείται ο υπάλληλος, σας γνωρίζουμε τα εξής:
 
Η θέσπιση των ανωτέρω διατάξεων έχει ως σκοπό την εύνοια των γονέων προκειμένου να αναθρέψουν τα τέκνα τους ηλικίας έως τεσσάρων ετών. Οι διατάξεις αυτές, σε συνδυασμό με τη συνταγματική επιταγή του άρθρου 21 του Συντάγματος για την προστασία του γάμου, της παιδικής ηλικίας και της οικογένειας καθιστούν τη χορήγηση της άδειας ανατροφής τέκνου κατά το χρονικό διάστημα που την αιτείται ο υπάλληλος υποχρεωτική για την υπηρεσία.
 
Ωστόσο, σε περίπτωση που δεν καλύπτονται οι υπηρεσιακές ανάγκες λόγω χορήγησης της εν λόγω άδειας, κατά την άποψή μας, θα πρέπει να γίνεται εγκαίρως εκ μέρους της υπηρεσίας ο κατάλληλος προγραμματισμός, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αντιμετώπιση αυτών των αναγκών καθώς και η εύρυθμη καθημερινή λειτουργία της υπηρεσίας.

Οι Περιφέρειες παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού που εποπτεύουν.

Η παρούσα εγκύκλιος είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου μας (www.ypes.gr) στο πεδίο Περιφερειακή Διοίκηση–Αυτοδιοίκηση / Τοπική Αυτοδιοίκηση α΄βαθμού /Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων – ΚΚΔΚΥ / Εγκύκλιοι.
Με Ε.Υ.Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Βίκυ Γιαβή


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο