Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-05-2010 ]

ΙΚΑ Αρ. Πρωτ.: Ε10/7/6.5.2010 Προθεσμία Καταβολής Εισφορών - Ληξιπρόθεσμες Εισφορές - Πράξεις επιβολής εισφορών (Π.Ε.Ε.)

(Προθεσμία Καταβολής Εισφορών - Ληξιπρόθεσμες Εισφορές - Πράξεις επιβολής εισφορών (Π.Ε.Ε.))

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 06 Μαΐου 2010
Αριθμ. Πρωτ. Ε10/7

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κων/νου 8
Ταχ. Κώδικας: 10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Δ.Παπαχρήστου
Κ.Ανδρεόπουλος
Τηλέφωνο : 210-5215242
FAX : 210-5223228
E-mail : [email protected]


ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ : Προθεσμία Καταβολής Εισφορών - Ληξιπρόθεσμες Εισφορές - Πράξεις επιβολής εισφορών (Π.Ε.Ε.)


Όπως γνωρίζετε, με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 26 του α.ν.1846/1951 όπως ισχύουν σήμερα, ως χρόνος υπολογισμού των εισφορών ορίζεται ο ημερολογιακός μήνας, εντός του οποίου παρασχέθηκε η εργασία ή η υπηρεσία.

Ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλλει τις ασφαλιστικές εισφορές στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επομένου μήνα, από τον πιο πάνω οριζόμενο χρόνο.

Ειδικά για το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμίδας, η προθεσμία καταβολής ορίζεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μεθεπομένου μήνα, από τον προαναφερθέντα χρόνο.

Εξ' άλλου, κατά τις ίδιες διατάξεις, η προθεσμία καταβολής των εισφορών επί των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, από όλους τους υπόχρεους, λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου και Ιουνίου αντιστοίχως.

Όπως συνάγεται, από τις ανωτέρω διατάξεις τίθενται αποκλειστικές προθεσμίες για την καταβολή των εισφορών εκάστης μισθολογικής περιόδου (ημερολογιακού μήνα), μετά την εκπνοή των οποίων και μόνο τότε, οι εισφορές αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσμες, εφ' όσον δεν έχουν καταβληθεί.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 1 και 5 του α.ν. 1846/1951 ο εργοδότης ευθύνεται με την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967, εφόσον δεν έχουν καταβληθεί στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. οι ασφαλιστικές εισφορές, στις παραπάνω προθεσμίες..

Εφόσον λοιπόν, οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη, δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες σε καμία περίπτωση δεν θα συντάσσεται Πράξη Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.), που θα περιλαμβάνει ασφαλιστικές εισφορές μη απαιτητών μισθολογικών περιόδων.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την παρ. 6 της εγκ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 24/2010 στους εργοδότες που είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης θα χορηγούνται βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51-54 Ν.2676/1999 όπως ισχύουν.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο