Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-05-2010 ]

Αρ. Πρωτ.: Δ.ΜΗΤ.1056904/ΕΞ2010/29.4.2010 Βεβαιώσεις εγγραφής ή απαλλαγής του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης ή μεταβολής εργασιών

(Βεβαιώσεις εγγραφής ή απαλλαγής του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης ή μεταβολής εργασιών)

Κατηγορία: Μητρώο (Δ/νση φορολ. ελέγχων)

Αθήνα, 29 Απριλίου 2010
Αρ. Πρωτ: Δ.ΜΗΤ.1056904 ΕΞ2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β’

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.: 10484 Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:210 3375882
Fax:210 3375041
E-mail:[email protected]ΘΕΜΑ: «Βεβαιώσεις εγγραφής ή απαλλαγής του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης ή μεταβολής εργασιών».

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το άρθρο 3 της 1070576/2627/ΠΟΛ.1102/14.7.2005 Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ 1062β’), τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, κατά την υποβολή της δήλωσης ή έναρξης /μεταβολής εργασιών συνυποβάλλουν υποχρεωτικά, μεταξύ άλλων, και βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα προκειμένου για φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες, μέλη Ομορρύθμων ή Ετερορρύθμων εταιρειών, Κοινοπραξιών και Κοινωνιών Αστικού Δικαίου εταίρους Εταιρειών περιορισμένης Ευθύνης, καθώς και για μέλη του Δ.Σ. Α.Ε., σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά ασφαλιστική νομοθεσία.

2. Επίσης σύμφωνα με την παρ. 3 του αρθρ. 5 της ίδιας Α.Υ.Ο.Ο., με τη δήλωση μεταβολής εργασιών συνυποβάλλονται υποχρεωτικά, όπου απαιτείται, οι δηλώσεις του άρθρου 2 και τα δικαιολογητικά των άρθρων 3 και 4 της παρούσας.

3. Περαιτέρω ο Ο.Α.Ε.Ε. με σχετικό έγγραφό του μας ενημερώνει ότι, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, οι Δ.Ο.Υ. να πραγματοποιούν κάθε είδους μεταβολές εργασιών ως προς τη δραστηριότητα, όπως επέκταση ή διακοπή υφιστάμενης για έναρξη νέας, χρησιμοποιώντας απαλλακτικές βεβαιώσεις τριετίας ή βεβαιώσεις εγγραφής που έχουν χορηγηθεί για διαφορετική δραστηριότητα από αυτή που δηλώνεται στη Δ.Ο.Υ., με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα διαφυγής από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ με συνέπεια την εισφοροδιαφυγή.

Ύστερα από τα ανωτέρω, εφιστούμε την προσοχή σας, ως προς την υποχρέωση προσκόμισης στις Δ.Ο.Υ. της βεβαίωσης εγγραφής ή απαλλαγής του Ο.Α.Ε.Ε., όχι μόνο κατά την υποβολή της δήλωσης έναρξης εργασιών αλλά και για κάθε δήλωση μεταβολής εργασιών, ως προς τη δραστηριότητα, που υποβάλλεται από επιτηδευματίες οι οποίοι ασκούν δραστηριότητα υπαγόμενη στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Ν. ΠΑΠΑΓΙΑΒΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο