Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-05-2010 ]

IKA Αριθ. Πρωτ.: Γ41/7/11.5.2010 Υποχρέωση τήρησης των προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας ( άρθρο πρώτο του Ν. 2690/1999)

(Υποχρέωση τήρησης των προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας ( άρθρο πρώτο του Ν. 2690/1999))

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 11 Μαΐου 2010
Αριθμ. Πρωτ. Γ41/7

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41 - 43
Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :Κυριακή Σταύρου
Τηλέφωνο : 210-52.42.802
FAX : 210-52.22.994
E-mail : [email protected]

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ:«Υποχρέωση τήρησης των προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας ( άρθρο πρώτο του Ν. 2690/1999
Σχετ. Εγκ: 103/04, 22/08, 4/09 - Γεν. Έγγραφο Γ41/5/30-3-09

Με αφορμή διαμαρτυρίες πολιτών επανερχόμαστε στο θέμα της υποχρέωσης τήρησης των προθεσμιών και υπενθυμίζουμε τα εξής:

Με τα παραπάνω σχετικά δόθηκαν οδηγίες για το θέμα των προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών, όπως αυτές ορίζονται από τα άρθρα 4 και 25 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, την υποχρέωση τήρησης αυτών, καθώς και το δικαίωμα αποζημίωσης των πολιτών στις περιπτώσεις μη τήρησης αυτών.

Η μη τήρησή τους αφενός γεννά το δικαίωμα στον πολίτη για αποζημίωση μετά την έκδοση σχετικής απόφασης από τις αρμόδιες Επιτροπές (άρθρο 5 παρ. 13 του Ν.1943/1991, άρθρο δεύτερο, Ν.2690/1999) αφετέρου αποτελεί λόγο πειθαρχικής δίωξης των υπαλλήλων (άρθρα 106, 107, 117 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Υπαλλήλων – άρθρο πρώτο Ν. 3528/2007).

Σας συναποστέλλουμε συνοπτική καταγραφή σε μορφή πίνακα των οριζομένων προθεσμιών κατά περίπτωση και παρακαλούμε για την πιστή τήρησή τους.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματειακής Υποστήριξης και
Διοικητικής Μέριμνας
ΡΟΥΜΠΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΠΕΔΙΑΔΙΤΗ ΜΑΡΙΑ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο