Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-05-2010 ]

Ο.Α.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ.41/13.5.2010 Επιστροφή των τελών καθυστέρησης στις περιπτώσεις των επαγγελματιών, που υπήχθησαν εμπρόθεσμα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ σύμφωνα με την αριθμ. 113/09 εγκύκλιο της Δ/νσης Ασφάλισης

(Επιστροφή των τελών καθυστέρησης στις περιπτώσεις των επαγγελματιών, που υπήχθησαν εμπρόθεσμα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ σύμφωνα με την αριθμ. 113/09 εγκύκλιο της Δ/νσης Ασφάλισης)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΑΘΗΝΑ, 13/5/2010                              
ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ9/78/45299


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών                                       
Ο.Α.Ε.Ε.                                            
                                   
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΕΣΟΔΩΝ                               
ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΕΣΟΔΩΝ           

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 - 10432 ΑΘΗΝΑ                                        
                 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 41
       
ΘΕΜΑ: «Επιστροφή των τελών καθυστέρησης στις περιπτώσεις των επαγγελματιών, που υπήχθησαν εμπρόθεσμα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ σύμφωνα με την αριθμ. 113/09 εγκύκλιο της Δ/νσης Ασφάλισης»

   
Στην αριθμ. 113/09 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Ασφάλισης, με την οποία έγινε επαναπροσδιορισμός των επαγγελμάτων και των κατηγοριών των επαγγελματιών, οι οποίοι θα υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ ή θα εξαιρούνται από αυτή βάσει των εισοδημάτων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 9 του Ν.3050/2002, ορίζεται το δίμηνο από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης, για την εμπρόθεσμη υπαγωγή τους στην ασφάλιση.

Η εμπρόθεσμη υπαγωγή δεν επιβαρύνεται με τέλη καθυστέρησης.

Εμπρόθεσμη θεωρείται η εντός της δίμηνης προθεσμίας, η οποία άρχεται από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής ειδοποίησης, υπαγωγή στην ασφάλιση, η οποία δεν πρέπει να επιβαρύνεται με πρόσθετα τέλη.

Επειδή λόγω του προγραμματισμού του ηλεκτρονικού συστήματος για τους υπαχθέντες στην ασφάλιση σύμφωνα με την αριθμ. 113/09 εγκύκλιο, οι οποίοι έχουν υποχρέωση ασφάλισης από 1/11/09, καταλογίζονται τέλη καθυστέρησης από 1/2/10 ασχέτως αν οι επαγγελματίες αυτοί έχουν εμπροθέσμως φροντίσει για την υπαγωγή τους στην ασφάλιση, σας γνωρίζουμε ότι:

Στις περιπτώσεις των επαγγελματιών, που έχουν υπαχθεί και κατέβαλαν τις αντίστοιχες εισφορές εμπροθέσμως (δηλαδή εντός διμήνου από την έγγραφη ειδοποίηση) κατά την αριθμ. 113/09 εγκύκλιο της Δ/νσης Ασφάλισης στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, πρέπει να επιστρέφονται τα τέλη καθυστέρησης ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, σύμφωνα με την αριθμ. 353/115/12-4-10 απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΕ.

Η παρούσα να τύχει πιστής εφαρμογής.

                                           Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


Ακριβές Αντίγραφο
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
                                                                            
ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ        


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο