Σχόλια

Όπως συμπληρώθηκε με την απόφαση Δ16 1141777/ΕΞ/27.10.2010

Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-05-2010 ]

ΠΟΛ.1057/11.5.2010 Τροποποίηση-Συμπλήρωση των διατάξεων της απόφασής μας 1109228/8434/0016/08.12.2006 (ΦΕΚ 1862/Β΄) «Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής-εξόφληση με εντολή μεταφοράς-ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμών ή επιστροφής»

(Τροποποίηση-Συμπλήρωση των διατάξεων της απόφασής μας 1109228/8434/0016/08.12.2006 (ΦΕΚ 1862/Β΄) «Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής-εξόφληση με εντολή μεταφοράς-ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμών ή επιστροφής»)

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

Αθήνα: 11 /  05  /2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ           
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                     
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ  16ΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: Δ΄  
                           
Δ/νση : Πανεπιστημίου 20
Ταχ.Κώδικας: 106 72, Αθήνα                            


ΠΟΛ 1057

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση-Συμπλήρωση των διατάξεων της απόφασής μας 1109228/8434/0016/ΠΟΛ.1140/8.12.2006 (ΦΕΚ 1862/Β΄) «Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής-εξόφληση με εντολή μεταφοράς-ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμών ή επιστροφής»»


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 28 και της παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ. 247/Α/95) «περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρ.3 του Α.Ν.1819/1951 «περί διεξαγωγής των πάσης φύσεως συναλλαγών του Δημοσίου».

3. Την Α.Υ.Ο. με αριθ.78069/52 «Εφαρμογή των διατάξεων Α.Ν. 1819/1951 (ΦΕΚ 71/Β΄)

4. Την απόφασή μας 1109228/8434/0016/ΠΟΛ.1140/8.12.2006 (ΦΕΚ 1862/Β΄) «Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής-εξόφληση με εντολή μεταφοράς-ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμών ή επιστροφής».

5. Την ανάγκη διασφάλισης του δημοσίου χρήματος και των εργαζομένων καθώς και το γεγονός ότι η Τράπεζα Ελλάδος επισημαίνει τον υψηλό κίνδυνο για τις χρηματαποστολές των Α΄και Δ΄Δ.Ο.Υ. Αθηνών με το έγγραφό της με αριθμό πρωτοκόλλου εμπ. 50/07.05.2010.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας ουδεμία δαπάνη προκύπτει στον Κρατικό Προϋπολογισμό.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


Οι πάσης φύσεως πληρωμές και επιστροφές άνω των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ στις Δ.Ο.Υ. Α΄ και Δ΄ Αθηνών διενεργούνται από 10-05-2010 με εντολές μεταφοράς σε τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων ή με επιταγές. Κατ’ εξαίρεση οι πληρωμές θα διενεργούνται με μετρητά μέχρι το ύψος της αποζημίωσης και των οδοιπορικών των δικαστικών αντιπροσώπων, εφόρων εκλογής και γραμματέων εφορευτικών επιτροπών, για 5 εργάσιμες ημέρες πριν από κάθε εκλογική διαδικασία και 10 εργάσιμες μετά από κάθε εκλογική διαδικασία.

(Το δεύτερο εδάφιο τέθηκε όπως προστέθηκε με την απόφαση Δ16 1141777/ΕΞ/27.10.2010)


Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης.
                                                                                                                                                          
                                                                   

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ       
                                                                 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο